Nowy numer 48/2020 Archiwum

Między kryzysem i nadzieją. Ks. prof. Janusz Mariański o religijności Polaków

Co liczby i sondaże mówią o naszej religijności? - odpowiada znany socjolog religii ks. prof. Janusz Mariański.

Ks. prof. Janusz Mariański, pochodzący z parafii Rościszewo k. Sierpca wybitny socjolog religii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, mówi o przełomach w naszej religijności.

ks. Włodzimierz Piętka: W jaki sposób socjolog patrzy na opublikowane niedawno dane statystyczne Kościoła katolickiego w Polsce dotyczące dominicantes (odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Mszę św.) i communicantes (odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii)?

ks. prof. Janusz Mariański: Uważam, że wyniki opublikowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce odpowiadają rzeczywistości. Warto zwrócić uwagę na obserwowaną od lat pewną niespójność, bo gdy współczynnik dominicantes spada, rośnie współczynnik communicantes.

W badaniach dotyczących przeciętnego zaangażowania w praktyki religijne, spośród innych krajów europejskich przewyższają nas jedynie Malta i Rumunia. Diecezja płocka od lat sytuuje się pośrodku listy polskich diecezji, i są to wskaźniki niższe niż przeciętna krajowa. Dlaczego? Składają się na to uwarunkowania historyczne, dość słaba sieć kościołów na rozległym terytorium diecezji w przeszłości, a obecnie m.in. procesy sekularyzacyjne, które nie omijają i naszej diecezji.

Czy to znaczy, że mamy kryzys w Kościele?

Jest to pytanie nieprecyzyjne, bo najpierw musimy określić, co rozumiemy przez kryzys, co jest jego punktem odniesienia i granicą, od której zaczynałaby się sytuacja kryzysowa. Kiedyś sformułowałem tezę, że nie ma w Kościele w Polsce kryzysu, ale są pewne zmiany w religijności. Lecz jeśli pewne negatywne zjawiska będą się u nas nasilać (i wcale tu nie myślę tylko o skandalu pedofilii), to rzeczywiście może powtórzyć się u nas "scenariusz irlandzki", a więc gwałtownego zahamowania oznak życia religijnego i więzi z Kościołem. Tu chodzi tu o próg wytrzymałości wiernych na złe przemiany w Kościele, który daj Boże, nie zostanie przekroczony.

Dlatego według mnie, jak dotąd w Polsce nie ma kryzysu religijności, ale jest kryzys zaufania do Kościoła, bo ci, którzy przestają praktykować, nie przestają być religijni, nie przestają szukać innych wartości duchowych. Potwierdzają to wyniki ogólnoeuropejskiego sondażu, który przeprowadzono w 2017 roku. My patrzymy na pustoszejące kościoły, ale tu bardziej chodzi o kryzys instytucjonalny. Dodam jeszcze, że pluralizuje się scena religijna w Polsce, to już nie tylko katolicyzm, prawosławie, ale także nowe dla nas religie znajdują swych wyznawców wśród osób mieszkających w Polsce.

Kryzys zaufania… to brzmi dość poważnie.

Myślę, że możemy mówić o kryzysie w czterech wymiarach: w spadku uczestniczących w praktykach religijnych i spadku zaufania społecznego do Kościoła, w spadku uczestnictwa młodzieży w katechezie i w kryzysie powołań do kapłaństwa i zakonu. Kryzys ten ma związek ze spadkiem życia religijnego w rodzinach. Tam są jego źródła.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama