Historia

Diecezja płocka powstała pod koniec XI wieku, prawdopodobnie około 1075 r. i jest jedną z najstarszych w Polsce.

  • 1075 – powstanie biskupstwa w Płocku. Wtedy do króla Bolesława Śmiałego przybyli legaci papieża Grzegorza VII, którzy mieli za zadanie uporządkować sprawy kościelne na ziemiach polskich. Pod koniec wieku XI jest udokumentowana w Płocku obecność biskupa Stefana
  • XI/XII w. – powstaje kapituła katedralna w Płocku
  • ok. 1130 – bp Aleksander z Malonne (rządy w Płocku: 1129-1156) sprowadza do Czerwińska n. Wisłą kanoników regularnych, wtedy też rozpoczyna się budowa romańskiej świątyni
  • 1144 – konsekracja romańskiej katedry w Płocku przez bp. Aleksandra z Malonne. Z jego inicjatywy sprowadzono również kosztowne romańskie drzwi z brązu, wykonane w Magdeburgu. W tym czasie działa szkoła katedralna i skryptorium
  • XII w. – początek podziału administracyjnego diecezji na trzy archidiakonaty: płocki, dobrzyński i pułtuski. Tworzy się sieć parafii i dekanatów, która intensywnie rozwija się zwłaszcza w XIV i XV w.
  • 1180 – przy kolegiacie w. Michała w Płocku powstaje szkoła, która nieprzerwanie istnieje do dziś. To najstarsza szkoła średnia w Polsce – obecnie nosi nazwę I Liceum Ogólnokształcącego im. marszałka Stanisława Małachowskiego
  • 1216 – pierwsza wzmianka o synodzie diecezjalnym. Bp Gedko odprawił synod, na którym był obecny w charakterze legata papieskiego abp. Henryk Kietlicz. W sumie do dnia dzisiejszego zostały zwołane 43 synody diecezjalne
  • 1410 – przeprawa wojsk króla Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą i pochód przez teren diecezji w drodze na Grunwald
  • 1439-1463 – rządy w diecezji sprawuje bp Paweł Giżycki. W 1449 r. powstaje kapituła kolegiacka w Pułtusku. Z inicjatywy biskupa rozpoczyna się budowa kolegiaty Zwiastowania NMP i św. Mateusza. Od tego czasu rośnie znaczenie Pułtuska, które z czasem staje się siedzibą i rezydencją biskupów płockich
« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

ks. Włodzimierz Piętka