Nowy numer 49/2022 Archiwum

Byli naszymi duszpasterzami

Przypominamy sylwetki księży, którzy zmarli w ostatnich 12 miesiącach.

Od listopada ubiegłego roku do października roku bieżącego pożegnaliśmy 11 księży diecezji płockiej: Adama Łacha, Mieczysława Zdanowskiego, Zygmunta Ignatowskiego, Stanisława Welenca, Jerzego Dębowskiego, Eugeniusza Klonowskiego, Zdzisława Kupiszewskiego, Tadeusza Nikicina, Tadeusza Kuczyńskiego, Albina Łuczkowskiego i Sławomira Grzelę. Przypominamy ich sylwetki.

Ks. Adam Łach był proboszczem parafii św. Mikołaja w Duninowie i naszym poprzednikiem w redakcyjnej pracy w "Niedzieli Płockiej". Dziennikarstwo było jego wielką pasją. Dawni czytelnicy, przyjaciele, znajomi cenili zawsze jego znakomite pióro, szerokie horyzonty i błyskotliwy humor.

W duniowskiej parafii pracował ponad 10 lat, był też wicedziekanem dekanatu gostynińskiego. Wcześniej jednak, po studiach na Wydziale Dziennikarskim UKSW w Warszawie, które ukończył, będąc już księdzem, przez niemal 9 lat związany był z mediami diecezjalnymi, pełniąc m.in. funkcję redaktora odpowiedzialnego w płockiej edycji Tygodnika Katolickiego "Niedziela".

"Pozostaje wspominać lata w redakcji i być wdzięcznym za tę jego niewszystkojedność, trzeźwy realizm w patrzeniu na rzeczywistość i swoisty humor, objawiający się choćby w felietonach, w których zapisywał to, co zobaczył, »okiem sceptyka«" - mówił po śmierci kolegi ks. Tomasz Opaliński, proboszcz parafii w Janowie, który dawniej współpracował z ks. Adamem.

Jego nagła śmierć poruszyła bardzo wiele osób. "Musimy sobie uświadamiać, że kapłaństwo nie jest darem dla samego kapłana, ale przede wszystkim dla wspólnoty. Może ta śmierć była potrzebna do tego, by zrozumieć, jakim wielkim darem zostaliśmy obdarzeni" - mówił w kazaniu pogrzebowym przyjaciel zmarłego ks. Tadeusz Milczarski, proboszcz parafii Gumino-Kucice. Wspominając ks. Łacha, podkreśla, że był z jednej strony duszą towarzystwa, mistrzem anegdot, o wielkim, czasem rubasznym poczuciu humoru, ale z drugiej strony - człowiekiem głębokiej myśli.

Ksiądz Adam zmarł 27 listopada 2018 r., w wieku 47 lat.

Ks. kan. Mieczysław Zdanowski - emerytowany proboszcz parafii św. Antoniego w Zegrzu (z siedzibą w Woli Kiełpińskiej), zmarł w dzień Bożego Narodzenia.

"On dbał o kształt kapłańskiego życia, odznaczał się gorliwością i wytrwałością. Był sprawnym organizatorem życia parafialnego, zwłaszcza w Płocku, gdzie stanął na czele nowo powstałej parafii św. Jadwigi Królowej, a przecież w tamtych czasach, na początku lat 80., napotykał wiele trudności" - tak go zapamiętał bp Roman Marcinkowski, który przewodniczył uroczystościom pogrzebowym w Woli Kiełpińskiej.

"Od dziecka patrzyłem na niego i wtedy zacząłem myśleć o kapłaństwie, choć to wcale nie było w moich zamiarach. On był moim opiekunem, przewodnikiem i drugim ojcem" - mówił w czasie pogrzebu ks. kan. Cezary Siemiński, proboszcz z Obrytego.

Ksiądz Mieczysław Zdanowski urodził się w 1936 r. w parafii Żałe. Po zdaniu matury w rypińskim liceum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1961 r. z rąk bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego.

Był wikariuszem w Makowie Mazowieckim, Żurominie i w płockiej farze. W 1977 r. został mianowany proboszczem parafii Opinogóra, był również wizytatorem nauki religii w dekanacie ciechanowskim. W 1981 r. został pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii św. Jadwigi Królowej i rozpoczął dzieło budowy monumentalnego kościoła. Był również dziekanem dekanatu Płock-Zachód. W 1986 r. został proboszczem parafii Zegrze. Posługę tę spełniał do 2009 r., do chwili przejścia na emeryturę. W tym czasie był również wicedziekanem dekanatu serockiego. Został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej.

Zmarł 25 grudnia 2018 r., w wieku 82 lat.

« 1 2 3 4 5 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy