Nowy numer 19/2022 Archiwum

Ucho i serce

Przez najbliższe pięć miesięcy diecezja płocka uczestniczy w procesie synodalnym. Na czym on polega?

Synod to nowe przeżywanie Kościoła jako wspólnej drogi i podążania razem – uważa ks. Wojciech Kućko, który wraz z Witoldem Wybultem jest koordynatorem synodu w diecezji płockiej. Na czym ma polegać to nowe przeżywanie Kościoła? Na doświadczeniu słuchania ochrzczonych świeckich i duchownych, ludzi pochodzących z różnych środowisk, którym jest blisko albo daleko do Kościoła, którym jednak na tym Kościele zależy. Stąd ważne jest ucho – aby słuchać – i serce – aby Kościół kochać, nawet jeśli coś w tej wspólnocie nie odpowiada.

– Pamiętajmy, że Bóg zawsze słucha, ale my nie zawsze. I dlatego potrzeba na nowo wejść w to doświadczenie i dać możliwość wolnej, otwartej, szczerej i jasnej wypowiedzi, aby celem naszej rozmowy o Kościele – jak mówi papież Franciszek – było podtrzymanie „żywego płomienia wiary i ducha”, a nie tylko „czczenie popiołów” tego, co było dawniej. To kolejna szansa dla pobudzenia duchowego i duszpasterskiego w naszych parafiach. Do wszystkich wiernych, którzy chcą wziąć udział w naszych spotkaniach, mamy zasadniczo dwa pytania: jak jest i co możemy zmienić, strzegąc depozytu wiary i rozumiejąc go na nowo? Synod jednak nie jest parlamentem, abyśmy mieli coś przegłosować, tu chodzi o głębsze spojrzenie na rzeczywistość, słuchając głosu Ducha Świętego – mówił na spotkaniu diecezjalnego zespołu synodalnego ks. Kućko.

– W każdej parafii będzie skrzynka na pytania, w której do 31 grudnia wierni będą mogli pozostawić na piśmie swoje sugestie, propozycje i komentarze na temat Kościoła i jego tożsamości, działania parafii i pomysłów duszpasterskich na ożywienie i rozbudzenie wiary. Zachęcamy do kontaktowania się z nami również przez adres mailowy: synod@diecezjaplocka.pl – mówi Witold Wybult. Ważną rolę do odegrania w procesie synodalnym będą miały sanktuaria maryjne w diecezji. Biskup płocki wyznaczył siedem ośrodków kultu maryjnego – Czerwińsk n. Wisłą, bazylikę katedralną w Płocku, Popowo Kościelne, Przasnysz, Sierpc, Skępe i Żuromin – w których w grudniu spotkają się świeccy i duchowni przedstawiciele wszystkich dekanatów. Ósmym miejscem jest klasztor sióstr pasjonistek w Płocku, w którym spotkają się osoby konsekrowane.

Dodatkowo diecezjalne gremia i wspólnoty na ten czas przekształcą się w grupy synodalne. Pierwszym gremium, które spotkało się w „kluczu synodalnym”, była Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Kilkudziesięciu świeckich i duchownych przez niemal dwie godziny zastanawiało się nad pytaniem: czy jako Kościół podążamy razem, a jeśli tak, to czy umiemy siebie słuchać, ze sobą rozmawiać i dzielić się tym, co przeżywamy? – Z pewnością potrzeba nam długomyślności i strategii w myśleniu i działaniu, potrzeba nam większej odwagi. Dobrze się stanie, jeśli na nasze cele będziemy patrzeć przez pryzmat problemów, które dotykają naszych wspólnot, choćby to, że wokół nas jest wielu ludzi niewierzących czy obojętnych – mówiła Ewa Kozłowska-Głębowicz ze Stowarzyszenia „Ratujmy Ratowo”.

O trudnościach mówił z kolei Janusz Romanik, przedstawiciel nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Zwrócił uwagę na niecierpliwość i utarte stereotypy oraz emocje, które mogą być przeszkodą w słuchaniu i rozmowie. „Widzialnym znakiem i kontynuacją rozpoczętego w diecezji płockiej procesu synodalnego będzie odnowienie dni eucharystycznych, które swymi korzeniami sięgają nabożeństwa czterdziestogodzinnego, zaprowadzonego w 1779 r. w diecezji płockiej przez biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego, a następnie uporządkowanego w 1909 r. przez bł. biskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Od pierwszej niedzieli Adwentu (28 listopada br.) ponownie kolejno we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach, we wspólnotach zakonnych, w seminarium duchownym i innych miejscach diecezji codziennie, przez cały rok, będzie trwała ciągła adoracja Najświętszego Sakramentu” – napisał biskup płocki w specjalnym zarządzeniu.


Vademecum

W każdej parafii modlitwa za synod i „skrzynka synodalna” do 31 grudnia br. W sanktuariach maryjnych w grudniu br. spotkania rejonowych grup procesu synodalnego. W katedrze w marcu 2022 r. diecezjalne spotkanie presynodalne.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama