Nowy numer 44/2020 Archiwum

Sztuka bycia Polakiem

Ten rok jest szansą, aby odkrywać na nowo najważniejsze źródła polskiego patriotyzmu – uważają duchowni i świeccy doradcy bp. Piotra Libery.

Na przełomie 2017 i 2018 r. ukazało się oświadczenie Rady Społecznej „Chrześcijańska troska o Ojczyznę na Mazowszu”. Są to ważne słowa na początku świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Mowa w nim o wychowaniu, duchu braterstwa i kulturze współżycia między Polakami w wymiarze duchowym, społecznym i publicznym. Autorzy oświadczenia wskazują najpierw na wyraźne „znaki odpowiedzialności za Ojczyznę”, które są rozsiane również na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej. Są to przede wszystkim Kaplica Królewska w płockiej katedrze (dopiero co odrestaurowana), nasze kościoły, cmentarze, kurhany, kapliczki i krzyże. Stanowią razem „głosy przeszłości”, które chcą dotrzeć do sumień Polaków, aby kształtować ich odpowiedzialność i tożsamość. Szczególnym znakiem tej odpowiedzialności w naszej diecezji jest duchowa spuścizna św. Stanisława Kostki, którego 450. rocznica śmierci przypada w tym roku. „Na Mazowszu mamy okazję dotknąć śladów świętego z Rostkowa, zarówno w ziemi przasnyskiej i zakroczymskiej, jak również w bogatej historii jezuitów na Mazowszu, wraz ze słynnymi kolegiami jezuickimi w Pułtusku i Płocku. Zachęcamy środowiska pedagogiczne – kościelne i świeckie – naszej diecezji do przypomnienia ducha szkół jezuickich, w których wysoki poziom naukowy łączył się z integralnym wychowaniem humanistycznym, estetycznym i religijnym. Rok Stanisławowski stwarza okazję do zwiększenia wysiłków w celu utworzenia nowych szkół katolickich w naszej diecezji. Szczególnie zachęcamy stowarzyszenia i ruchy prorodzinne, aby tworząc środowiska szkolno-wychowawcze, odpowiedziały na wyzwania naszych czasów” – czytamy w oświadczeniu rady. Chodzi o wychowanie patriotyczne młodych Polaków, kształtowanie „odważnych serc i sumień”, które pójdą za głosem powołania, także kapłańskiego czy zakonnego. „Kryzys powołań kapłańskich i zakonnych powinien stać się wyzwaniem dla wszystkich wspólnot rodzinnych i kościelnych w naszej Ojczyźnie” – napisano. W oświadczeniu przypomniano pozytywne doświadczenia związane ze Światowymi Dniami Młodzieży i przykład braterstwa chrześcijańskiego, tak samo dumnego ze swojej tożsamości narodowej, jak i otwartego na inne kultury. „Ich duch powinien być pielęgnowany w Roku św. Stanisława Kostki poprzez rozwijanie na Mazowszu patriotyzmu gościnnego, włączającego, inspirującego się najlepszym dorobkiem sąsiadów i całej europejskiej kultury. Powinno to znaleźć wyraz w zarówno odniesieniu do braci Ukraińców, szukających pracy w Polsce, jak i w konkretnej pomocy polskim repatriantom ze Wschodu” – czytamy. Jest wreszcie apel skierowany do duszpasterzy, rodziców, wychowawców, ludzi nauki, kultury i polityki o promocję patriotyzmu, „w którym zasady współżycia społecznego, jak: życzliwość, solidarność, gotowość do pojednania i troska o wykluczonych, pozwolą przezwyciężać polskie wady narodowe, wypływające zarówno z egoistycznych postaw niektórych Polaków, jak i koniecznych do usunięcia struktur zła. Wzywamy do budowania kultury politycznej, w której różnice w postrzeganiu dobra wspólnego, nie muszą prowadzić do walki, nienawiści, obrażania godności przeciwników politycznych. Chrześcijanie powinni stawać się promotorami dialogu między partiami politycznymi, pośrednikami między grupami społecznymi i zawodowymi, a nawet ośrodkami władzy. Powinna temu służyć szersza znajomość katolickiej nauki społecznej oraz większa aktywność wiernych świeckich w podejmowaniu odpowiedzialności za dobro wspólne” – napisali członkowie rady. oprac.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama