Nowy numer 29/2021 Archiwum

Ocalała od zapomnienia

Wspominamy Irenę Kotowicz-Borową (1952–2017).

Przyjaciele i znajomi zapamiętali ją jako osobę zawsze uśmiechniętą, życzliwą, ale ciągle w biegu. Dr Irena Kotowicz-Borowy przez wiele lat kierowała Działem Etnograficznym w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Pracowała również na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a wcześniej także w Instytucie Marketingu i Reklamy Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz jako dziennikarka w redakcji Trybuny Mazowieckiej w Ciechanowie.

Głównymi polami jej działalności stały się jednak muzealnictwo i regionalizm mazowiecki, gdzie jej osiągnięcia były nie do przecenienia. Była autorką wielu wystaw i publikacji o charakterze etnograficznym, spośród których warto wymienić: "Honor to nie tylko słowo. Studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza" (2005), wydawnictwo albumowe "Zaścianek. Siedliska drobnoszlacheckie na pograniczach" oraz zredagowanego wspólnie z dr. Tadeuszem Baraniukiem albumu "Mazowieckie Zapusty 1981 – 2006. XXV lat. Od obrzędu do teatru obrzędowego", stanowiącego próbę podsumowania regionalnego przeglądu grup przebierańców, którego inicjatorką była dr Kotowicz-Borowy. Przeglądy te odbywają się nadal, w tym roku po raz pierwszy bez jej udziału. Zainicjowała również wydawanie "Mazowieckich Zeszytów Naukowych". Była członkiem rady redakcyjnej "Rocznika Przasnyskiego". Aktywnie działała w wielu stowarzyszeniach, pełniąc kierownicze funkcje. Była prezesem Oddziału Północno-Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Towarzystwa Miłośników Opinogóry oraz działaczką Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W ostatnich miesiącach życia podjęła kolejne wyzwania pracując nad Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie, książką "Powiat ciechanowski. Przewodnik subiektywny" oraz prowadząc zakrojone na szeroką skalę badania za granicą. Zmarła 25 stycznia 2017 r. po trwającej kilka tygodni ciężkiej chorobie. Spoczęła na cmentarzu parafialnym w Opinogórze.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama