Nowy numer 49/2020 Archiwum

Będzie się działo

Granty dla płockich organizacji i osób indywidualnych rozdane na łączną sumę 350 tys. zł.

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka sfinansuje 29 projektów i inicjatyw, zgłoszonych przez lokalne organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne. Wśród nich są m.in. spotkania profilaktyczne, edukacyjne, warsztaty artystyczne, literackie i imprezy sportowe.

Zdaniem fundatorów do realizacji zostały wybrane projekty najbardziej atrakcyjne dla płocczan i skierowane do szerokiego grona odbiorców; projekty dobrze przemyślane, zaspakajające rzeczywiste potrzeby środowiska lokalnego oraz związane z różnymi sferami życia. Wśród zwycięskich inicjatyw są więc duże i mniejsze, standardowe i tradycyjne, a także realizowane w dłuższym i krótszym okresie. Zostały wybrane spośród 81 zgłoszonych do konkursu. Płockie organizacje pozarządowe zgłosiły aż 52 projektów, natomiast 29 pochodziło od osób indywidualnych i grup nieformalnych. Przeszły kilkustopniową wersyfikację. Na koniec Rada Fundacji, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundatorów, dokonała oceny strategicznej projektów i podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Wczoraj przedstawiciele Fundacji wręczyli symboliczne czeki na łączną sumę 350 tys. zł.

Kto dostał pieniądze na swój projekt? Oto lista zwycięskich inicjatyw, które zostaną zrealizowane dzięki Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka.

 

Organizacje pozarządowe:

Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie "BUSOLA". Projekt „Głos zza krat” dotyczył będzie przeprowadzenia serii prewencyjno-profilaktycznych spotkań pomiędzy skazanymi osadzonymi w płockim więzieniu, a młodzieżą płockich szkołach (gimnazjalnych i/lub ponadgimnazjalnych);

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Projekt "Dreamnight at the ZOO - Wieczór marzeń w ZOO 2017", organizowany po raz 13 w Płocku, polegać będzie na organizacji imprezy edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku pod nazwą "Szkoła pod Brzozami". Projekt „Przerwa na teatr” to forma wszechstronnego rozwoju uczniów tej szkoły prowadzona w formie teatralnej. Zrealizowanych zostanie 40 warsztatów teatralnych oraz 4 spektakle, gdzie uczestnikami i aktorami będą ww. uczniowie.

Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku. Projekt          „Kulturalni mają głos” to niestandradowa promocja literatury i czytelnictwa wśród szerokiego grona odbiorców, poprzez różnorodne, a często również zaskakujące formy i metody.

Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku. Projekt „Kolegialna 4. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość” dotyczy przygotowania wystawy czasowej w księgarni Czerwony Atrament, która zapozna płocczan z historią domu położonego w obrębie zabytkowego Starego Miasta przy ul. Kolegialnej 4.  Wystawa będzie się składać z 3 części: "Przeszłość" - część planszowa, "Teraźniejszość" - część fotograficzna oraz "Przyszłość" - część plastyczna: dla dzieci z okolicznych podwórek.

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi razem". Projekt „Z Tumskiego Wzgórza spoglądam na Wisłę, królowa polskich rzek” koncentruje się na podkreśleniu udziału Wisły w dziedzictwie kulturowym Płocka. Zaplanowano warsztaty dla dzieci i młodzieży, konkurs fotograficzny, którego efekty będą zaprezentowane w publikacji oraz happening i szkolne kampanie społeczne.

Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa FENIKS. Projekt „Znam przepisy - Jestem bezpieczny”, przez zabawę i interakcję, ma wyrabiać nawyk bezpiecznego zachowania dzieci na drodze. Kampania nie będzie pouczać, ale w ciekawy sposób będzie angażować dzieci i będzie pobudzać do myślenia.

Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki. Projekt „Płockie Warsztaty Muzyczne i Produkcji Teledysków” adresowany do płocczan w wieku 15-25 lat, chcących doskonalić własne umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz produkcji teledysków. Nagrany zostanie teledysk dla wybranego zespołu z Płocka.

Fundacja FamilyLab Polska. Projekt „Przestrzeń dla rodziny - wsparcie profesjonalistów pomocy społecznej pracujących z rodzinami” ma za zadanie podnieść kwalifikacje 35 profesjonalistów pracujących z rodzinami i dziećmi w sektorze pomocy społecznej.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Tańca "Impresja". Projekt „Bądź FIT z IMPRESJĄ” koncentruje się na aktywnym zachęcaniu różnych grup wiekowych kobiet do aktywnego spędzania wolnego czasu, promując zdrowy styl życia ukierunkowany na ciekawą rekreację: cheerleading, jogę i wspinaczkę.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka". Projekt „Miś Doremiś III” to cykl tematycznych koncertów edukacyjno-artystycznych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz ich opiekunów.

Fundacja REVITA. Projekt  „Lato z teatrem dla dzieci i młodzieży. KultuRynek” zakłada zorganizowanie w okresie wakacyjnym 10 plenerowych zajęć: spektakli i warsztatów teatru lalek oraz warsztatów aktorskich dla dzieci i młodzieży do lat 18.

Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. Projekt „Gimnazjalisto! Rozwiń skrzydła. II edycja” skoncentrowany jest na zwiększeniu aspiracji gimnazjalistów do nauki przedmiotów ścisłych, poprzez realizację ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, chemii i informatyki w laboratoriach uczelni wyższej.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt "Gotuj z Seniorami - program telewizyjny o charakterze kulinarno-edukacyjno-integracyjnym” to 12 odcinków programu, podczas których Senior gotował będzie na wizji z zaproszonym gościem oraz z przedstawicielem młodzieży.

Uczniowski Klub Sportowy Grupo Magia. Projekt „Capoeira dla rodziny” to zorganizowane zajęcia sportowe oraz muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin.

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Projekt „Musica Fidei - Moniuszko i Kilar” polega na przygotowaniu, organizacji i wykonaniu ok. 70-minutowego koncertu symfonicznego na chór mieszany i orkiestrę, który zaprezentowany zostanie mieszkańcom Płocka w dniu 11 czerwca 2017 r. w Płockiej Bazylice Katedralnej w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej.

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP Płock. Projekt „Podróże w nieznane, wyobraźnią malowane - marzeń urzeczywistnianie” jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat – podopiecznych dwóch placówek wsparcia dziennego i polegać będzie na realizacji cyklu zajęć inspirowanych literaturą przygodową i podróżniczą dla dzieci oraz na organizacji rzeczywistych podróży (wycieczek), a także na wspólnej realizacji eventu.

Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji. Projekt  „Szkółka Wakeboardowa” polegać będzie na szkoleniu dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jaką jest wakeboard. Zajęcia realizowane będą w okresie wakacyjnym.

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt „Warsztaty parkour, breakdance, street workaout” to program aktywności fizycznej skierowany do wszystkich zainteresowanych niekonwencjonalnymi formami spędzania czasu wolnego w przestrzeni miejskiej.

 

Lista laureatów II edycji konkursu grantowego (dla osób indywidualnych i grup nieformalnych)

Kamila Bielińska. Projekt „Akademia kuchcika” zakłada przeprowadzenie cyklu (5 modułów) warsztatów edukacyjno – kulinarnych dla dzieci w wieku 5-7 lat.

Małgorzata Staniszewska. Przedsięwzięcie pn. „Fame Dance Festiwal 6”, polegające na realizacji cyklu warsztatów taneczno-artystycznych oraz w konsekwencji festiwalu tańca.

Marzenna Matkowska. Projekt „Kolorowa kuchnia” to zajęcia edukacyjne o charakterze estetycznym i prozdrowotnym, skierowane do dzieci i ich opiekunów, dotyczące zdrowego żywienia, savoire-vivre oraz organizację pikniku rodzinnego.

Eliza Łabarzewska. Projekt „WATA - warsztaty animacji twórczej dla młodzieży”, polega na organizacji cyklu warsztatów dla młodzieży, którego celem jest przybliżenie dorobku rodzimych twórców animacji, poznanie technik oraz warsztatu animatora.

Izabela Bitkowska zrealizuje projekt „II Dzielnicowe Starożytne Igrzyska Sportowe”, czyli innowacyjne zawody szkolne i międzyszkolne wzorowane na antycznych igrzyskach olimpijskich.

Jowita Kęsicka. Projekt „Magazyn pomysłów”, skierowany do wolontariuszy skupionych wokół MOPS. „Magazyn pomysłów” poprzez udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych ma na celu zwiększenie tożsamości wolontariuszy z grupą, doskonalić umiejętności pracy zespołowej, a także budować relacje współpracy.

Renata Grabarczyk. Projekt „Poskromić Internet” jest odpowiedzią na potrzebę swobodnego poruszania się po Internecie oraz korzystania z jego dobrodziejstw przez płockich seniorów.

Joanna Szmul. W projekcie „Zawsze aktywni” zaplanowała upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród osób z grupy wiekowej 60+ poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć w zakresie nordic walking.

Marcin Radomski. Projekt pn. „Bieg w swetrze”, którego celem jest integracja środowiska płockich biegaczy, poprzez organizację kreatywnej i „pozytywnie zakręconej” imprezy biegowej.

Małgorzata Pawłowska. „Międzynarodowa Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy w Płocku” polega na wskazaniu pozytywnych wzorców zachowania i rozwijaniu wśród jego uczestników tolerancji i postaw prospołecznych (m.in.: spotkania informacyjne dla mieszkańców Płocka, Kino Społecznie Zaangażowane oraz Maraton Pisania Listów)

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama