Nowy numer 3/2021 Archiwum

Zielone światło dla inwestycji

Zarząd województwa przyjął plan inwestycyjny dla poszczególnych subregionów, aby w sposób zintegrowany rozwijały się różne obszary.

Dysputa o przyszłości Mazowsza – z Warszawą czy bez niej – ciągnie się w nieskończoność i wciąż dzieli polityków, samorządowców oraz ekspertów. Próbą praktycznego wyjścia z nierównomiernego rozwoju regionu, czyli miasta stołecznego i pozostałych obszarów Mazowsza, jest autorska inicjatywa zarządu województwa i stworzenie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Został on wprowadzony dla Warszawy i okolic przez Komisję Europejską. Jego ideą było, aby samorządy mogły wspólnie wypracować projekty tworzące zintegrowaną całość. Liderem koordynującym prace jest zawsze dawne miasto wojewódzkie. W podpisanym właśnie dokumencie „główny nacisk położono na działania związane m.in. z poprawą sieci transportowej, standardu opieki zdrowotnej, rozwojem gospodarczym czy zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W sumie na ten cel w całym regionie przeznaczono ponad 950 mln zł” – czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. – Rozpoczynamy aktywną realizację RIT-ów. Kiedy toczyła się dyskusja na temat kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego, Unia Europejska postawiła na ZIT (Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Dla nas, mieszkańców Mazowsza – regionu, który ma bardzo zróżnicowany charakter – ZIT to za mało. Doszliśmy więc do wniosku, że musimy myśleć w kategoriach dobra wszystkich ośrodków subregionalnych – zwrócił uwagę marszałek Adam Struzik. W RIT chodzi bowiem o myślenie w kategoriach regionu, a nie tylko gminy czy miasta, o rozwój zintegrowany. – Rzecz w tym, by planować inwestycje, przekraczając granice poszczególnych samorządów. Są takie dziedziny, w których liczą się porozumienie między samorządami i wspólna inicjatywa, np. przy projektach drogowych przebiegających przez kilka gmin. Cel jest prosty: pieniądze unijne mają jak najlepiej wpłynąć na rozwój terenu – wyjaśniał innym razem marszałek Struzik. Dla Ciechanowa i okolic wypracowany przez samorządy i zatwierdzony plan inwestycyjny obejmuje m.in. projekty dotyczące poprawy spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej. W ramach tych projektów planowane są m.in.: budowa ciągów pieszo-rowerowych, przystanków dla komunikacji miejskiej oraz dróg obwodowych, budowa drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego w Ciechanowie, termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej na obszarze subregionu ciechanowskiego, rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych i poprawa dostępności do zasobów kultury, przebudowa infrastruktury drogowej dla poprawy spójności komunikacyjnej, wreszcie inwestycje w infrastrukturę zdrowotną na terenie subregionu, który obejmuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski i żuromiński. W subregionie płockim zaplanowano m.in. budowę obwodnicy północno-zachodniej Płocka, rozbudowę ul. Przemysłowej i przebudowę ul. Kostrogaj w Płocku, wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo; wydzielenie organizacyjne układu komunikacyjnego, związanego z transportem materiałów niebezpiecznych, budowę infrastruktury ścieżek rowerowych, rewitalizację płockiego nadbrzeża wiślanego. W płockim ratuszu trwają również prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Płocka. Przypomnijmy, że subregion płocki obejmuje teren powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego i miasto Płock. Projekt RIT-u dla subregionu płockiego przedstawiono 22 lipca. W Ciechanowie uczyniono to 18 lipca, z udziałem marszałka województwa mazowieckiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama