Nowy numer 43/2020 Archiwum

Czytanie z pasją

Organizatorzy konkursu czytelniczego zapraszają młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do napisania recenzji jednej książki historycznej. Uczestnicy powinni wybrać jedno z dzieł, które pojawiły się na specjalnie tworzonej liście.

Jeszcze do połowy kwietnia starsza młodzież szkolna może wziąć udział w konkursie z nagrodami, ogłoszonym w roku Wielkiego Jubileuszu przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 6 w Płocku (LO im. Wł. Jagiełły). Celem tego konkursu, poza uczczeniem jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, jest przede wszystkim promocja czytelnictwa literatury historycznej wśród młodzieży, zachęcenie do poszerzania wiedzy historycznej i rozwijanie patriotyzmu. Konkurs miałby się stać też zaczynem powołania Międzyszkolnego Klubu Miłośników Książki Historycznej.

Może wziąć w nim udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna przede wszystkim ze szkół, podlegających Delegaturze Płockiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, ale organizatorzy zapraszają też szkoły spoza tego obszaru. Konkurs będzie podzielony na dwie kategorie wiekowe.

Co trzeba zrobić? Po pierwsze wybrać jedną z książek, które już znajdują się na tworzonej w tym czasie liście, przygotowywanej także z inicjatywy płockiej Jagiellonki. Są tam dzieła literatury pięknej i prace historiograficzne, którymi można opowiedzieć historię naszego narodu i państwa. Lista, którą tworzą nauczyciele, uczniowie, płocczanie - miłośnicy historii, znajduje się na stronie internetowej szkoły: www.jagiellonka.plock.pl w zakładce „1050 dzieł na 1050-lecie Chrztu Polski”. W pierwszym etapie konkursu należy napisać jedną ciekawą recenzję danej książki (prace maks. do 2 stron formatu A4, Times New Roman, 12, tekst wyjustowany). Nadesłana praca nie może być oczywiście nigdzie wcześniej nagradzana i publikowana. Recenzje, opatrzone metryczką z imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, nazwą szkoły i danymi kontaktowymi, należy nadsyłać do 15 kwietnia na adres 1050.chrzestpolski@gmail.com lub przesłać do sekretariatu ZS nr 6, ul. 3 Maja 4. Do 9 maja, na stronie internetowej Jagiellonki powinny się ukazać wyniki tego etapu.

Ustny etap konkursu odbędzie się w 1czerwca w auli płockiej Jagiellonki, w dniu patrona szkoły. Tym razem trzeba będzie wygłosić 10-minutową orację, zachęcającą do przeczytania recenzowanej książki z listy na Wielki Jubileusz. Oracja powinna być zilustrowana kilkuminutowym fragmentem książki. Oceniając wypowiedzi jury będzie brało pod uwagę m.in. jej zgodność z tematem, kompozycję, jasność i logiczność formułowania myśli, płynność i bogactwo słownictwa. Ważne będzie też umiejętność nawiązywania kontaktu ze słuchaczami.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama