Nowy numer 44/2020 Archiwum

Mazowsze stawia na kulturę

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił kolejny konkurs na realizację inicjatyw kulturalnych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Do 23 marca organizacja pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie wydarzeń o charakterze historycznym, projektów animacyjnych, artystyczno-edukacyjnych i wiele innych, na które można pozyskać wsparcie finansowe. Do rozdysponowania jest 1,2 mln zł.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie wspierania wykonania zadań publicznych. Termin składania ofert upływa 23 marca 2016 r. Wszystkie zadania, starające się o dofinansowanie mogą zostać zrealizowanie w terminie od 31 maja do 31 grudnia br.

Przed złożeniem oferty oraz wypełnieniem niezbędnych dokumentów należy zapoznać się z zapoznać się z zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym.

- Często mówiąc o kulturze myślimy o instytucjach - zwraca uwagę Adam Struzik, marszałek województwa. - Kulturę tworzą przede wszystkim ludzie. Dlatego konkurs ten skierowany jest do wszystkich tych, którzy swoją pasją i fascynacją kulturą i sztuką zarażają innych. To właśnie oddolne inicjatywy, kultywujące tradycję, a także walory historyczne naszego regionu mogą liczyć na wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu - akcentuje marszałek Struzik.

Organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty jeszcze do 23 marca br. Jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego jest w czym wybierać.

"Zaproponowaliśmy szeroką gamę działań, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie. Są to zarówno inicjatywy upamiętniające wydarzenia historyczne, miejsca czy osoby zasłużone dla Mazowsza, ale też projekty przełamujące bariery pokoleniowe, podtrzymujące pamięć o ginących zawodach czy łączące kulturę wysoką z kulturą alternatywną. Ważne, aby wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia zostały zrealizowane do końca tego roku" - informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

- Tym razem chcemy wspierać projekty o charakterze kulturalnym. Myślę, że nasza oferta jest na tyle bogata, aby każda z organizacji mogła znaleźć zadanie dla siebie - dodaje Paweł Cukrowski, dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Oferty można składać w ramach 12 zadań. Jedna organizacja może wystąpić o dofinansowanie maksymalnie trzech projektów, przy czym każdy z nich musi być realizowany w ramach innego zadania.

Rodzaje zadań jakie załapią się ocenie:

Patriotyzm – inicjatywy upamiętniające wydarzenia historyczne, miejsca lub sylwetki osób zasłużonych dla Mazowsza. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 15 tys. zł,

Kultura puka do drzwi – inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych – preferowane będą projekty realizowane w miejscach o niskim dostępie do kultury. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 30 tys. zł,

Kultura łączy pokolenia – przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze poprzez włączanie w nie różnych grup wiekowych. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 10 tys. zł,

Kultura buduje spójność – animowanie, promowanie i dokumentowanie twórczości osób i grup społecznych szczególnie narażonych na wykluczenie. Zgłaszać można różnego rodzaju realizacje artystyczne, animatorskie, dokumentacyjne i wystawiennicze. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 10 tys. zł,

Zabytki i muzea – żywe atrakcje – projekty promujące takie formy opieki nad dziedzictwem kulturowym, które zbudują wokół dziedzictwa żywą atrakcyjność, wkomponowaną w programy turystyczne, promocyjne, edukacyjne, społeczno-animacyjne lub aktywizacyjno-gospodarcze. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 25 tys. zł,

To także nasze dziedzictwo – inicjatywy podtrzymujące pamięć o ginących tradycjach – np. ginące zawody, przeglądy regionalne, nawiązujące do dziedzictwa grup etnicznych, narodowości, wspólnot religijnych itp. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 20 tys. zł,

Lokalni liderzy obywatelskich polityk kulturalnych – projekty organizacyjne, promocyjne, animatorskie i edukacyjne oraz samoedukacyje i doradcze (warsztaty, konferencje), których efektem będzie powstanie obywatelskiego projektu strategii lub polityki kulturalnej. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 5 tys. zł,

Kultura zaprasza – inicjatywy służące "wyjściu" sztuki z gmachów instytucji. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 20 tys. zł,

Kultura podniebna – kultura podziemna – projekty łączące tzw. kulturę wysoką z kulturą alternatywną. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 20 tys. zł,

Niech nas poznają – inicjatywy wspierające wzajemne poznawanie się grup odmiennych kulturowo poprzez działalność artystyczno-edukacyjną oraz animacyjno-kulturalną. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 10 tys. zł,

Kto ty jesteś? – projekty promujące dialog artystyczny, celem którego ma być przełamywanie wzajemnych stereotypów między środowiskami i grupami społecznymi. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 10 tys. zł,

Wokół wspólnoty – inicjatywy artystyczne, edukacyjno-kulturalne i animacyjne mające na celu tworzenie poczucia wspólnoty ponad różnorodnością pojedynczych osób. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 10 tys. zł.

Oferty można składać w Kancelarii Ogólnej urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 lub w innych punktach kancelaryjnych, a także w delegaturach urzędu w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie i Ostrołęce. Można je również przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie nr….”. 

Konkurs zostanie rozstrzygniemy do 31 maja 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mazovia.pl

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama