Nowy numer 43/2020 Archiwum

Nowy język, gesty i serce

Miłosierdzie to braterstwo ludzi i godność każdego człowieka, także syna marnotrawnego, a przezwyciężanie grzechu i egoizmu społecznego - takie są podstawowe konsekwencje społeczne Miłosierdzia Boga - napisali w kolejnym oświadczeniu członkowie Rady Społecznej przy biskupie płockim.

Na kanwie rozpoczętego niedawno Roku Miłosierdzia i postanowieniach synodu płockiego zostało oparte najnowsze oświadczenie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim na temat "społecznych wymiarów" Roku Miłosierdzia. "Miłosierdzie nie tylko należy do pojęcia Boga, ale poprzez świadectwo wspólnoty wierzących kształtuje życie społeczno-polityczno-gospodarcze w każdym czasie". Jest ono "dowartościowaniem, podnoszeniem w górę i wydobywaniem dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku" - powtórzono za św. Janem Pawłem II.

Zwrócono uwagę, że przedmiotem "refleksji społecznej" powinny się stać dokumenty 43. Synodu Diecezji Płockiej poświęcone duszpasterstwu, obronie małżeństwa i rodziny, posłudze charytatywnej, nowej ewangelizacji, trosce o współczesną kulturę i dialog ekumeniczny. "Kościół na Mazowszu prezentuje w nich swą tożsamość, stając się partnerem dialogu społecznego. (...) Błogosławione skutki kultu Bożego Miłosierdzia w Diecezji Płockiej powinny się uwidocznić poprzez dokończenie budowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, intensywną działalność charytatywną parafialnych i szkolnych Zespołów Caritas, tworzenie Parafialnych Poradni Rodzinnych i rozszerzenie działalności płockiej "Metanoi" na najważniejsze ośrodki w diecezji. Obrona rodziny i bezpośrednia pomoc potrzebującym pozostają najważniejszymi zadaniami wszystkich chrześcijańskich oaz miłosierdzia, którymi powinny stawać się nasze rodziny, parafie, ruchy, stowarzyszenia, zakony i sanktuaria" - napisano w oświadczeniu. zaakcentowano, że jest potrzebny nowy język, gesty i styl rozmowy, aby :trafić do głębi serca i pomóc w nawróceniu, odnalezieniu drogi do Boga i drugiego człowieka". Jest zwłaszcza konieczne wobec przejawów pieniactwa, zapalczywości i kłótni w życiu publicznym. "Kluczową rolę odgrywa tu sumienie chrześcijańskie, formowane poprzez codzienny rachunek sumienia i spowiedź sakramentalną" - dodają członkowie Rady Społecznej w oświadczeniu.

Poniżej publikujemy pełny tekst oświadczenia Rady Społecznej.

OŚWIADCZENIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM

W ZWIĄZKU Z INAUGURACJĄ ROKU MIŁOSIERDZIA W DIECEZJI PŁOCKIEJ

"Społeczne wymiary Roku Miłosierdzia"

1. Bóg, który jest Miłością (por. 1 J 4,16), objawił swoje miłosierdzie poprzez stworzenie świata i człowieka oraz zesłanie Jezusa Chrystusa. Syn Boży nie tylko nauczył ludzi przykazania miłości, ale poprzez ofiarę Krzyża pokazał jak przezwyciężać grzech i egoizm społeczny. Podstawowymi konsekwencjami społecznymi Miłosierdzia Boga są więc braterstwo ludzi, godność każdego człowieka, także syna marnotrawnego. W sensie moralnym wynika z tego konieczność kształtowania prawego sumienia, które prowadzi człowieka nie tylko do sakramentu pokuty, ale i poszerza wyobraźnię miłosierdzia, konieczną przy zachowywaniu sprawiedliwości. Miłosierdzie więc nie tylko należy do pojęcia Boga, ale poprzez świadectwo wspólnoty wierzących kształtuje życie społeczno-polityczno-gospodarcze w każdym czasie".

2. W liczącej 940 lat Diecezji Płockiej ślady Bożego miłosierdzia przypomniał nam 43. Synod Diecezjalny. W promulgowanych tuż przed rozpoczęciem Jubileuszu Miłosierdzia dokumentach synodalnych znajdujemy potwierdzenie zakorzenienia w mazowieckiej przestrzeni publicznej struktur kościelnych, wraz ich tradycją liturgiczną, duchową i obyczajową. Z drugiej strony w dokumentach synodalnych znajdujemy wiele propozycji, które pomagają objawiać się miłosierdziu we właściwym jego sensie - "jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku" (Jan Paweł II, Dives in misericordia, nr 6).

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama