Nowy numer 43/2020 Archiwum

Ostatnia mila

"Internet dla Mazowsza" to jeden z kluczowych projektów zrealizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach realizowanego projektu inwestycji powstała sieć szkieletowa, z której będą mogli skorzystać zarówno lokalni dostawcy internetu, a także mieszkańcy, firmy i samorządy. Infrastruktura teleinformatyczna została doprowadzona również do sołectw, gdzie nie było internetu. Dzięki realizowanej inwestycji znikną obszary dotknięte wykluczeniem cyfrowym.

Szerokopasmowy dostęp do internetu pozwoli wyrównać różnice związane z lokalizacją przedsiębiorstw, natomiast dla administracji publicznej będzie to szansa na korzystanie z e-usług, zarówno w sektorze edukacji, jak też w sektorze opieki zdrowotnej. Inwestorem inwestycji jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, w którego imieniu działa Agencja Rozwoju Mazowsza.

Odpowiedzialną za inwestycję jest polsko-koreańskie konsorcjum KT Corporation, które w 2013 roku wygrało przetarg na kwotę 458 mln zł. Przedsięwzięcie zakładało wybudowanie na terenie województwa światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej o długości około 3,6 tys. km. Dzięki niej dostęp do internetu uzyska 1,2 mln osób, czyli 90 proc. domów będzie w zasięgu NGA.

– Celem projektu było wyeliminowanie na mapie Mazowsza tzw. białych plam, jeśli chodzi o infrastrukturę internetową – mówił podczas konferencji marszałek Adam Struzik. - Za nami najtrudniejsza i najkosztowniejsza inwestycja, która stwarza wszystkim mieszkańcom Mazowsza równe szanse w dostępie do internetu. Cieszę się, że udało nam się ją zrealizować – mówił w czasie konferencji zorganizowanej w kinie "Przedwiośnie", marszałek Adam Struzik. - W dzisiejszych czasach brak możliwości podłączenia się do internetu bardzo często przekłada się na brak możliwości rozwoju. Żadna duża ani średnia firma nie ulokuje się w okolicy pozbawionej infrastruktury komunikacyjnej wysokiej jakości. Codzienna praca większości z nich jest bowiem w dużym stopniu oparta na wiedzy i komunikacji. Dlatego funkcjonowanie bez szybkiego internetu to ryzyko nieefektywności – akcentował marszałek Struzik.

W ciągu dwóch lat na terenie Mazowsza zbudowano 3640 km sieci światłowodowej. Zaprojektowano ją w taki sposób, aby objęła te tereny, na których nie ma infrastruktury dającej dostęp do szerokopasmowego internetu. Tylko na terenie subregionu płocko-ciechanowskiego powstało 853 km łączy, z których będzie mogło skorzystać ponad 102 tys. mieszkańców regionu. Jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego prace budowlane są już zakończone. W chwili obecnej trwają natomiast prace związane z testowaniem i uruchomieniem sieci. Za pośrednictwem wybudowanej sieci możliwe będzie świadczenie operatorom końcowym (ostatniej mili) usług w zakresie: dzierżawy włókien światłowodowych, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, dostępu do sieci Internet, usług multimedialnych (TV i video na życzenie), usług głosowych, usługi monitoringu. Wybudowana sieć poprawi przede wszystkim konkurencyjność rynku szerokopasmowego na Mazowszu poprzez zwiększenie liczby operatorów świadczących swoje usługi na rynku hurtowym oraz dostępu do infrastruktury pasywnej sieci, a co za tym idzie zwiększenie dostępu do Internetu i korzystania z e-usług w obszarach wykluczenia cyfrowego. Szerokopasmowy dostęp do internetu pozwoli wyrównać różnice związane z lokalizacją przedsiębiorstw i przyczyni się do wzmocnienia roli obszarów peryferyjnych w województwie mazowieckim.

Projekt ma na celu wyrównanie szans rozwojowych w miejscach, gdzie przeprowadzona będzie interwencja, pozwoli to na zwiększenie świadomości ludności z zakresu wiedzy społeczeństwa informacyjnego (SI) oraz podniesienie konkurencyjności gospodarczej w skali województwa oraz całego kraju. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013. Wartość całego przedsięwzięcia to około 458 mln zł. Przyznana dotacja unijna wynosi ponad 340 mln zł. „Internet dla Mazowsza” (IDM) to największy tego typu projekt w Europie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama