GN 43/2020 Archiwum

Od synodu do Roku Miłosierdzia

Grupa Caritas w każdej parafii - to jedno z postanowień dokumentu synodalnego: "Posługa charytatywna".

"Pośród mieszkańców Diecezji Płockiej także dzisiaj nie brakuje biednych i potrzebujących. Wciąż rodzą się liczne potrzeby, spowodowane nowymi problemami społecznymi, takimi jak bezrobocie, bezdomność, nieumiejętność radzenia sobie w świecie ostrej konkurencji, rozbicie rodzin, wykluczenie i dyskryminacja społeczna, niski poziom edukacji, depresje, poczucie utraty sensu życia itp. Poważnym problemem rodzin Diecezji Płockiej jest emigracja zarobkowa. Generuje ona ich rozbicie i zjawisko eurosieroctwa. Obfite żniwo wciąż zbiera plaga alkoholizmu. Ujawniają się także nowe formy uzależnień: narkomania, siecioholizm, uzależnienia od hazardu i inne. Starzenie się polskiego społeczeństwa, rozluźnienie więzi rodzinnych i niewielka dzietność mazowieckich rodzin jest przyczyną coraz powszechniejszego zjawiska opuszczenia w starości i chorobie" - czytamy w n. 16 dokumentu synodalnego.

Inaugurując Rok Miłosierdzia w diecezji płockiej, bp Piotr Libera powiedział m.in.: - Chcemy więc żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle jego hasła: "Miłosierni jak Ojciec". A co to znaczy w konkrecie, jednoznacznie ukazał nam nasz synod w jednym ze swoich dekretów - dekrecie charytatywnym. Oto kilka jego wskazań; czytajmy - drodzy - synod, czytajmy!

Punkt 21. Czasem doświadczamy pokusy bycia chrześcijanami - naucza papież Franciszek - "zachowując roztropny dystans w stosunku do ran Pana. Jezus jednak chce, (...) abyśmy dotykali cierpiącego ciała innych. Oczekuje, abyśmy zrezygnowali z poszukiwania osobistych lub wspólnotowych środków ochronnych, pozwalających nam zachować dystans w stosunku do istoty ludzkiej udręki (...). Gdy to czynimy, życie zawsze się nam komplikuje, lecz przeżywamy głębokie, cudowne doświadczenie bycia ludem, doświadczenie przynależności do ludu". Tak właśnie pragnie przeżywać swoją posługę miłosierdzia płocka Caritas i tego uczyć innych.

Punkt 31. Należy bezwzględnie zatroszczyć się o to, aby w ramach posługi charytatywnej "podporządkować miłosierdzie słów miłosierdziu czynów". Synod zobowiązuje każdego proboszcza diecezji płockiej utworzenia Parafialnego Zespołu Caritas i troski o jego rzeczywiste działanie.

Punkt 41. Synod przypomina, ze chrześcijańska duchowość miłosierdzia, to także zobowiązanie do prostoty. Wymaga ona od nas unikania logiki panowania i gromadzenia samych tylko przyjemności. Składają się na nią również proste codzienne gesty, przełamujące logikę przemocy, wyzysku, egoizmu, zazdrości.

Tekst dokumentu "Posługa charytatywna" w Księdze Synodalnej 43. Synodu Diecezji Płockiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama