Nowy numer 43/2020 Archiwum

Chude Mazowsze

Ma różne oblicza, ale często na imię jej bezradność. O ubóstwie w regionie w statystykach i konkretnych działaniach Caritas.

Po raz drugi Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące poziomu ubóstwa w województwie mazowieckim. W Płocku odnotowano niski, a w powiecie sierpeckim wysoki. Dwa pozostałe powiaty, gostyniński i płocki, charakteryzowały się średnim poziomem ubóstwa. W porównaniu z 2009 r. sytuacja pogorszyła się w powiecie sierpeckim, gdzie ten poziom zmienił się ze średniego na wysoki.

Jak wynika z raportu, zjawisko ubóstwa jest, niestety, stosunkowo trwałe, a obszarami najbardziej zagrożonymi są powiaty na północy i południu Mazowsza. Przez ostatnie 5 lat nie zauważono w tym względzie znacznej poprawy. Dlaczego tak się dzieje? Za wskaźnik rozeznania trudnej sytuacji życiowej przyjęto takie uwarunkowania jak: bezrobocie, niskie wykształcenie, niepełnosprawność, wielodzietność czy zamieszkanie na obszarach wiejskich, które charakteryzują się niską dynamiką zmian.

Urząd Statystyczny przeprowadził badanie tzw. metodą wzorca rozwoju Hellwiga. Przy określaniu występowania i zagrożenia ubóstwem brano pod uwagę dane dotyczące bezrobocia oraz liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z różnych przyczyn w 2014 roku.

„Województwo mazowieckie, mimo że należy do najbogatszych, jest jednocześnie województwem o największych kontrastach społecznych i gospodarczych w Polsce. Na te dysproporcje ma wpływ stolica, która z racji pełnionych funkcji stymuluje rozwój regionu i prowadzi do koncentracji gospodarki i życia społecznego na terenie obszaru metropolitalnego” – czytamy w raporcie. Wyniki analizy wskazują, że w 2014 r. wysoki poziom występowania i zagrożenia ubóstwem odnotowano w powiatach poza Warszawą (m.in. w makowskim, przasnyskim i sierpeckim).

Porównując te wyniki, warto zwrócić uwagę, że w rankingu powiatów pod względem poziomu ubóstwa powiat sierpecki przesunął się w dół o 10 pozycji. To jeden z największych spadków wśród wszystkich powiatów na Mazowszu. Z kolei największy wzrost, o 8 pozycji w rankingu, wystąpił m.in. w powiecie żuromińskim. W ostatnim czasie ukazał się także raport ISKK, który wyraźnie stwierdza, że największą pomoc najuboższym w Polsce niesie Kościół katolicki. Podczas konferencji, prezentującej dane opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, zauważono, że pod jedną instytucją, np. Caritas diecezjalną, kryje się zwykle wiele dzieł. Tak też dzieje się w naszej diecezjalnej Caritas. – Budujemy nowy dom dla rodziny z parafii Karniewo; wspieramy leczenie 4-letniej Klaudii z Płocka – wylicza ks. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej. – Po raz 3. wspieramy akcję „Pusta Choinka”, organizowaną w czasie Adwentu w parafii św. Jadwigi Królowej wraz ze SP nr 3. Rozprowadziliśmy do parafii 58 tys. świec w ramach ogólnopolskiej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dajemy schronienie i ciepły posiłek około 50 bezdomnym – wymienia ks. Bugaj.

– Teraz rozpoczyna się Rok Miłosierdzia, do którego nawiązuje tegoroczne hasło akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Warto dziś szukać i odnaleźć w sobie tę motywację do bycia miłosiernym – dodaje.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama