Nowy numer 3/2021 Archiwum

Nie widzi uchybień

Firma prowadząca kompostownię w Ciółkowie zajęła oficjalne stanowisko w sprawie decyzji starosty płockiego, wstrzymującej funkcjonowanie zakładu.

Ecoriver, odwołując się od decyzji starosty płockiego z 15 lipca, zaskarża ją w całości i wnioskuje o jej uchylenie i umorzenie postępowania wznowieniowego w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zdaniem właścicieli spółki decyzja zapadła na podstawie nierzetelnej ekspertyzy technologicznej, a w treści decyzji nie sprecyzowano, na czym mają polegać istotnie zagrożenia dla środowiska ze strony zakładu. W ich ocenie zakład w Ciółkowie obecnie nie emituje uciążliwych odorów.

Przedsiębiorstwo nie wprowadza odcieków z pryzm kompostowych bez oczyszczania bezpośrednio do ziemi i nie prowadzi kompostowania w innych miejscach niż zadeklarowane. „Spółka prowadzi działalność zgodnie z posiadanym zezwoleniem oraz przepisami prawa. Nie doszło do naruszenia art. 16 ustawy o odpadach” – czytamy w oświadczeniu Ecoriver. Zdaniem inwestora, starosta płocki nie poparł odmowy udzielenia zezwolenia żadnym dowodem. 30 lipca firma złożyła odwołania od decyzji uchylających pozwolenia na jej funkcjonowanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. Spółka m.in. nie zgadza się ze stwierdzeniem, że nie wprowadzono rozwiązań technologicznych i środków technicznych chroniących środowisko. – Do wszelkich zaleceń stosowaliśmy się rzetelnie i sumiennie. Potwierdza to fakt, że od 2,5 miesiąca wszelkie kontrole nie znalazły żadnych uchybień, które mogłyby spowodować zamknięcie naszej firmy. Ponadto nigdy nie doszło do naruszeń żadnych norm sanitarnych, środowisko naturalne nigdy nie zostało narażone na katastrofę ekologiczną (jak wielokrotnie fałszywie informowano opinię publiczną), co potwierdzają przeprowadzone badania – twierdzi Paweł Żeleźniak, współwłaściciel firmy Ecoriver. W ocenie inwestora, wykonano wszelkie instalacje i rozmieszczono wszystkie urządzenia przewidziane w zaleceniach decyzji środowiskowej, co zostało jego zdaniem potwierdzone przez inspektorów WIOŚ podczas licznych kontroli. O protestach mieszkańców gminy Radzanowo i decyzjach urzędniczych w sprawie kompostowni w Ciółkowie pisaliśmy w numerze 30 „Gościa Płockiego”. Nie udało się nam wtedy skontaktować z właścicielami firmy w Warszawie.Więcej na: plock.gosc.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama