Nowy numer 48/2020 Archiwum

Miesiąc na dobrą rozmowę

Kościół. Rozpoczyna się kolejny etap prac 43. synodu płockiego: projekty dokumentów synodalnych dotarły do wszystkich parafii diecezji.


Aż 7 tzw. dokumentów głównych i kilkanaście statutów, regulaminów i instrukcji – łącznie 23 projekty dokumentów zostaną pod-
dane dyskusji w parafialnych zespołach synodalnych. Chodzi o to, by skonfrontować przedstawione zagadnienia ze stanem życia religijnego i doświadczeń konkretnych środowisk. 
– Dla dalszych prac synodu diecezjalnego ta parafialna perspektywa jest bardzo cenna. Liczymy na praktyczne uwagi i spostrzeżenia natury pastoralnej – mówi ks. prof. Jan Krajczyński, sekretarz 43. synodu płockiego. Efektem spotkań w parafialnych zespołach powinny być uwagi oraz propozycje praktycznych rozwiązań i inicjatyw duszpasterskich, przesłane na adres sekretariatu synodu: synod@diecezjaplocka.pl do 10 kwietnia.


Od duszpasterstwa do kultury


Przedstawionych projektów dokumentów i tematów jest wiele: od duszpasterstwa, przez liturgię, katechezę, szkolnictwo, utrzymanie materialne kościołów i ochronę zabytków, po zakony oraz media i kulturę. Jest to mozaika dziedzictwa i wyzwań, przed którymi stoi diecezja płocka.
Jednym z nich jest „duszpasterstwo w służbie człowiekowi” – to tytuł projektu dokumentu głównego komisji ds. duszpasterstwa. Mowa w nim o specyfice pracy duszpasterskiej, której towarzyszą szczególne znaki: kult Bożego Miłosierdzia, związany z miejscem pierwszych objawień św. s. Faustyny, i postać św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. To, co jest dziedzictwem przeszłości, staje się wyzwaniem do nowych działań Kościoła.
„Ważnym zadaniem współczesnych duszpasterzy jest ukazanie oblicza Kościoła, który z jednej strony jest instytucją zakorzenioną w Tradycji, z drugiej zaś wspólnotą zgromadzoną wokół żywego Boga. Chodzi o to, aby młodzi ludzie doświadczyli, że Kościół jest ich domem, w którym panują akceptacja, bezpieczeństwo i miłość. W przeciwnym razie narażeni będą na subiektywizm religijny lub działania sekt oferujących atrakcyjne, ale fałszywe drogi zbawienia. Warto postawić sobie pytanie: dlaczego młodzież, która objęta jest szkolną katechizacją, w tak niewielkim stopniu decyduje się na pogłębioną przynależność do wspólnoty Kościoła? Czy jest to jedynie przejaw młodzieńczego buntu? A może warto zwrócić uwagę na brak „atrakcyjnej” oferty ze strony Kościoła?” – czytamy m.in. w projekcie dokumentu o duszpasterstwie.
O wychowaniu do wiary przez rodzinę mówi projekt dokumentu „Wychowanie i katecheza”, przygotowany przez komisję ds. wychowania katolickiego.
„Ewangelizacja, jako fundamentalne zadanie Kościoła, dokonuje się na płaszczyźnie rodziny, która jest naturalnym środowiskiem wychowania katolickiego, oraz szeroko rozumianej katechizacji. Czasy współczesne domagają się od uczniów Chrystusa: rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów bardziej przekonującego zaangażowania kościelnego oraz nowego entuzjazmu wiary, który pozwoli nieść Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, tak jak chciał tego Jezus Chrystus”. Dlatego jako postulaty komisja synodalna zgłosiła potrzebę powrotu do katechezy parafialnej. „Należy szukać nowych form jej realizacji oraz sposobów dotarcia do współczesnego człowieka z przesłaniem Ewangelii. Katecheza parafialna powinna opierać się na formacji eklezjalnej i duchowej. Ważnym narzędziem w tym wypadku są rekolekcje ewangelizacyjne, małe grupy dzielenia, ruchy i stowarzyszenia katolickie. Poważnym brakiem odczuwanym od lat w Kościele płockim jest słaba formacja katechetyczna dorosłych. (…) Istnieje nadal pilna potrzeba nowych inicjatyw na tym polu, które będą odpowiadały intelektualnym i duchowym potrzebom ludzi dorosłych, uwzględniając specyfikę ich wieku, stanu oraz wykonywanego zawodu”.
Kultura jest nowym horyzontem działania Kościoła płockiego, a parafia spełnia obowiązki wobec kultury wtedy, kiedy staje się miejscem wzorowo prowadzonego duszpasterstwa – przypomina projekt dokumentu komisji ds. dialogu, kultury i mediów. Jest w nim m.in. postulat utworzenia diecezjalnego centrum kultury i wirtualnej biblioteki religijnej.
„Istniejące w parafii instytucje kultury (biblioteki, czytelnie, świetlice, kluby i inne) powinny pełnić funkcje podobne do przedwojennych tzw. domów katolickich – być swego rodzaju centrami kultury katolickiej. Celem ich działalności będzie rozwijanie kultury duchowej i fizycznej, ukazywanie miejscowej tradycji chrześcijańskiej, ożywianie działalności drużyn harcerskich, kultywowanie lokalnego folkloru, popieranie miejscowej twórczości artystycznej, współpraca z lokalnymi, świeckimi placówkami kulturalnymi” – czytamy w projekcie dokumentu.


« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama