GN 43/2020 Archiwum

Gotowi do dyskusji?

Rozpoczyna się pierwszy, bardzo ważny etap „rozmowy synodalnej” w diecezji.

Właśnie w tych dniach do wszystkich parafii zostały dostarczone materiały synodalne, przeznaczone do dyskusji. Rozpoczyna się etap „rozmowy synodalnej”, który potrwa do 14 kwietnia. – Powołane w parafiach zespoły zapoznają się z materiałami problemowymi, otrzymanymi z naszego sekretariatu, oraz dokonają w ramach dyskusji konfrontacji przedłożonych zagadnień ze stanem życia religijnego ich własnego środowiska. Owocem przemyśleń powinny być propozycje stosownych inicjatyw duszpasterskich i rozwiązań kwestii praktycznych, spisane i przesłane na adres mejlowy sekretariatu – wyjaśnia ks. prof. Jan Krajczyński, sekretarz 43. Synodu Płockiego.

Ten ważny moment na synodalnej drodze zapowiedział biskup Libera w ostatnim liście pasterskim na Wielki Post: „To będzie niejako etap »uczenia się Kościoła«, szkoła wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”. W ten sposób, „ukryty okres działalności” Synodu Płockiego dobiega końca. Polegał on najpierw na pracach komisji przygotowawczej, a następnie, po inauguracji synodu 14 października, na pracy 13 komisji tematycznych. Do tej pory wypracowały one kilkadziesiąt dokumentów, w tym instrukcji, statutów i regulaminów, oraz przygotowały stosowne pytania do zespołów synodalnych. Komisje te pracowały między innymi w obszarach: duszpasterstwa, małżeństwa i rodziny, nowej ewangelizacji, dialogu, mediów i kultury, spraw ekonomicznych, działalności charytatywnej. W lutym odbyły się dwa posiedzenie komisji głównej, którą tworzy 35 osób duchownych i świeckich, z biskupem płockim na czele. – Przedyskutowano projekty, zgłoszono wiele uwag. Teraz kilkanaście z tych projektów przesłano do parafii. Ich treść dotyczy miejsca i zadań wiernych świeckich, np. w ramach parafialnych rad duszpasterskich i gospodarczych. Bardzo liczymy na dyskusję i uwagi od konkretnych wspólnot. Liczymy, że synodalne spotkania będą okazją do lepszego poznania życia i zadań parafii oraz diecezji – mówi ks. Krajczyński. Do tej pory powołano ponad 100 zespołów synodalnych, ale jak informuje sekretariat synodu, systematycznie rośnie ich liczba. – Tu są konkretne kwestie do zaopiniowania. (…) Na podstawie napływających z zespołów odpowiedzi i wniosków będziemy tworzyć ostateczne dokumenty synodalne, a potem dyskutować nad nimi i poddawać pod głosowanie w trakcie uroczystych sesji. (…) Chcielibyśmy przed jubileuszem 940-lecia diecezji płockiej, w roku 2015, opublikować księgę dokumentów synodalnych. Aby synod stał się sposobnością do pogłębienia wiary i świadomości eklezjalnej „najlepszych z najlepszych” w naszych wspólnotach parafialnych, a po drugie chodzi o to, aby dać im możliwość spokojnego, rzeczowego odniesienia się do propozycji dokumentów i odpowiedzenia na związane z nimi pytania. Będzie to zarazem okazja do ożywienia naszych parafialnych rad duszpasterskich, w czym z nadzieją upatruję konkretny owoc naszego synodu – podkreślał w homilii do szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. bp Libera.

Warto o tym rozmawiać

Niektóre z synodalnych pytań

• Czy w diecezji płockiej trzeba stworzyć diecezjalną akademię wiary?

• Jak działa w twojej parafii poradnia rodzinna? • Czy obecna forma rekolekcji parafialnych (adwentowych, wielkopostnych) jest wystarczająca?

• W jaki sposób potraktować rodziców, którzy nie mają żadnego związku z Kościołem, a wyrażają pragnienie, by ich dziecko uroczyście odnowiło przyrzeczenia chrzcielne?

• Czy nominacja proboszczowska powinna opiewać na czas określony (kadencyjność proboszczów)? Jeśli tak, to na jaki czas?

• Jak długo ma trwać posługa wikariusza parafialnego?

• W jaki sposób Kościół w obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej powinien troszczyć się o przejrzystość finansów (np. sprawozdania finansowe, informacja o kwocie uzyskanej ze zbiórek itp)?

• Jak wypracować sprawny, uczciwy i skuteczny sposób pomocy parafiom małym i nowo powstałym (budowa kościoła, plebanii) ze strony parafii dużych bądź średnich, lecz zamożnych?

• Czy na terenie parafii znajduje się kirkut bądź cmentarz ewangelicki (poniemiecki)? W jakim jest stanie? Czy ktoś się nim opiekuje? Czy istnieją jakieś inne pomniki dziedzictwa wiary ludzi innych wyznań czy religii?

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama