Nowy numer 44/2020 Archiwum

Mazowsze do czyszczenia

Mazowsze ma jeszcze trochę do nadrobienia w zakresie ochrony i czystości środowiska. W raporcie WIOŚ w Warszawie czytamy m.in. o jakości powietrza, wód i gospodarce odpadami.

Wydany z końcem roku raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podsumowuje dane pochodzące z pomiarów i badań prowadzonych w 2011 r. I tak na przykład monitoring powietrza uwzględniał m.in. stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenków azotu, ozonu, benzenu, i pyłów. Okazuje się, że nadal sporym problemem w Mazowieckiem jest stężenie pyłu PM10 w okresie zimowym, a w sezonie letnim – ozonu.

Interesujące dane dotyczą na przykład Płocka. Badania stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wykazały przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10, na obszarze miasta i na terenach przylegających (podobnie jak w Warszawie, Otwocku i Radomiu). Najwyższe średnie stężenie SO2 zarejestrowało stanowisko pomiarowe przy ul. Reja, jedno z 12 na obszarze Mazowsza, badające obecność dwutlenku siarki; ten wynik jednak mieści się w normie i stanowił ok. 60% poziomów dopuszczalnych.

Okazuje się, że Mazowsze w 2011 roku celowało w ilości zebranych odpadów komunalnych i zebranych odpadów zmieszanych. Pod względem liczby odpadów na jednego mieszkańca uplasowało się na drugim miejscu, za województwem dolnośląskim, przy liczbie 361 kg na osobę. Jak podaje raport, w skali regionu najmniej zebranych zmieszanych odpadów szacunkowo przypada na region ciechanowski – 4,6 %. W całym województwie zebrano 66% odpadów wytworzonych, przy czym najwięcej w regionie płockim – 75%.

Raport, poza analizą danych, podsumowuje też inwestycje podjęte w obszarze ochrony środowiska na Mazowszu. Z naszego regionu to m.in. założenie instalacji do utylizacji siarkowodoru w PKN Orlen SA, a także budowa przepompowni ścieków w Płocku.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama