Idzie nowe pokolenie proboszczów

Tegoroczne zmiany proboszczowskie stają się faktem. Od 1 lipca w dziewięciu parafiach, a w sierpniu także w Czerwińsku n. Wisłą, następuje duszpasterska zmiana warty.

Na czele dziewięciu wspólnot parafialnych stają nowi proboszczowie. Zmiany personalne dotyczą parafii: św. Tekli w Ciechanowie, Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, św. Józefa w Płocku, św. Stanisława BM w Glinojecku, św. Piotra i Pawła w Radzyminie, Wniebowzięcia NMP w Osieku, św. Mikołaja w Sulerzyżu, Nawiedzenia NMP w Szczawinie Kościelnym i św. Marii Magdaleny w Szczutowie. W sierpniu nastąpi również zmiana w Czerwińsku n. Wisłą.

Księża otrzymali stosowne dekrety od biskupa płockiego, złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła, podpisali także protokół zdawczo-odbiorczy ze swoim poprzednikiem w obecności ks. dziekana. Szczegółowe i wymagające są te procedury, bo i moment w życiu poszczególnych parafii jest wyjątkowy.

W czterech przypadkach parafie otrzymują nowych proboszczów z racji przejścia na emeryturę ich dotychczasowych duszpasterzy, w przypadku dwóch kolejnych – po śmierci dotychczasowych proboszczów. Po 33 latach duszpasterzowania i dziele budowy kościoła odszedł na emeryturę pierwszy proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, ks. kan. Stanisław Górski. Zastąpił go ks. Bartosz Szostak, dotychczasowy kapelan biskupa Mirosława Milewskiego. Jest on najmłodszym wśród mianowanych w tym roku proboszczów. W tym gronie są również dotychczasowy kanclerz i notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej: ks. dr Piotr Grzywaczewski został proboszczem w Radzyminie k. Płońska, zaś ks. dr Dariusz Rogowski – w Szczutowie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

wp