Nowy numer 48/2023 Archiwum

Memento i credo

Przypominamy sylwetki księży diecezji płockiej, którzy zmarli w ostatnich 12 miesiącach.

Od listopada ubiegłego roku do października roku bieżącego pożegnaliśmy ośmiu księży diecezji płockiej. Przypominamy ich sylwetki:

17 grudnia ub. roku zmarł ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki - wieloletni wykładowca teologii dogmatycznej w WSD w Płocku, UKSW w Warszawie i UMK w Toruniu. Urodził się 29 maja 1939 r. w Dobrzyniu n. Drwęcą. W 1957 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie w bazylice katedralnej płockiej, a następnie przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej k. Płocka. Odbył studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W grudniu 1970 r. uzyskał tam doktorat. Po powrocie do Płocka, od 1971 do 2012 r. był wykładowcą teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. W 1972 r. zorganizował Soborowe Studium Teologiczno-Pastoralne dla kapłanów w diecezji płockiej, którym kierował do 2001 r. W 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych, zaś w 2002 r. tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 2003 r. był członkiem korespondentem, a następnie od 2007 r. profesorem rzeczywistym Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie, pełnił także funkcję sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski w latach 1999-2007. Był organizatorem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i jej członkiem. Zmarł 17 grudnia 2022 r. w Domu Seniora Leonianum w Sikorzu k. Płocka w wieku 83 lat i w 60. roku kapłaństwa. Został pochowany w rodzinnej parafii Dobrzyń n. Drwęcą.

22 stycznia zmarł ks. kan. Zygmunt Karp - emerytowany proboszcz parafii Dobrzyków k. Płocka. Urodził się w 1941 w Zambskach Kościelnych. Ukończył Niższe i Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, w 1964 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Uniecku, Orszymowie, Ciechanowie, Poniatowie, Rypinie, Płocku-Radziwiu, Tłuchowie i Sierpcu. W 1979 r. został proboszczem w Kobylnikach, a w 1983 r. w Dobrzykowie k. Płocka. W 2010 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w Płocku 22 stycznia, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Płocku-Radziwiu.

22 marca zmarł ks. Witold Chełchowski - emerytowany proboszcz parafii Zeńbok. Urodził się w 1949 r. w parafii Gąsewo (obecnie diecezja łomżyńska), tam też został ochrzczony. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i przyjął święcenia kapłańskie w 1973 r. Był wikariuszem w parafiach: Sońsk, Słubice, Zagroba i Jednorożec. W ciechanowskiej farze był rezydentem i spowiednikiem. kustoszem kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. W 1987 r. został proboszczem w Zeńboku. W 1996 r. ze względów zdrowotnych przeszedł na rentę i zamieszkał w Przasnyszu. Zmarł 26 marca 2023 r., w 74. roku życia i 50. roku kapłaństwa. Został pochowany w rodzinnej parafii Gąsewo.

27 maja zmarł ks. kan. Mieczysław Leśnikowski - emerytowany proboszcz parafii Grudusk. Urodził się w 1943 r. w Janowie. Ukończył Niższe i Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1967 r. w Przasnyszu, z rąk bp. Piotra Dudźca. Pełnił posługę wikariusza w parafiach: Baranowo, Obryte i Pomiechowo. W 1981 r. został proboszczem w Szydłowie, zaś po ośmiu latach - w 1989 r. w Grudusku. W tych dwóch parafiach przeprowadził wiele materialnych dzieł. Był m.in. dziekanem dekanatu gruduskiego i wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego. Jego staraniem zbudowano kościół filialny w Garlinie. W 2014 r. przeszedł na emeryturę, zamieszkując na plebanii w Grudusku. Ks. Leśnikowski został odznaczony tytułem kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Zmarł po krótkiej chorobie 27 maja 2023 r. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Grudusku. Ks. kan. Leśnikowski przeżył 80 lat, w tym - 56 lat w kapłaństwie

29 czerwca zmarł ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski - historyk Kościoła, zasłużony w badaniu dziejów diecezji płockiej. Urodził się w 1937 r. w Starej Wsi k. Przasnysza. Po ukończeniu gimnazjum im. Wyspiańskiego w Mławie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Świecenia kapłańskie przyjął w 1960 г. Był wikariuszem w Płocku, Pomiechowie i Zakroczymiu. Równocześnie ukończył studia z historii Kościoła na ATK w Warszawie. W 1969 г., po śmierci ks. R. Fronczaka, wieloletniego wykładowcy katechetyki w WSD w Płocku, ks. M. Grzybowski mianowany został wykładowcą katechetyki. Funkcje te spełniał do czerwca 1972 r. Lata 70. należały do tego okresu, w którym ks. M. Grzybowski związany był z katechetyką i katechezą. Następnie pełnił inne obowiązki w diecezji, a przede wszystkim poświęcił się pracy naukowej. Jego pasją stała się historia Kościoła. W 1977 r. uzyskał tytuł doktora teologii, w 1989 г. doktora habilitowanego, w 1999 г. zaś tytuł naukowy profesora. Był wykładowcą w Akademii Bydgoskiej, Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, UKSW w Warszawie.
Ks. M. Grzybowski należał do niezwykle twórczych historyków Kościoła w Polsce. W jego dorobku znajduje się ponad 600 publikacji z zakresu historii Kościoła, m.in. opracowania materiałów źródłowych z archiwów diecezjalnych o poszczególnych parafiach i ziemiach tworzących diecezję płocką. Szczególną troską wykazał się w badaniu i upowszechnianiu postaci błogosławionych biskupów męczenników, a także rzeszy kapłanów zamordowanych i więzionych przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej. Ostatnim jego dziełem, które na kilka dni przed śmiercią zobaczył ks. Grzybowski było drugie, uzupełnione wydanie księgi "Episkopat Płocki w latach 1075-2023", opracowanym wspólnie z dr hab. Leszkiem Zygnerem.
Zmarł 29 czerwca w Warszawie po długiej i ciężkiej chorobie, w 86. roku życia i 63. roku kapłaństwa. Liturgii pogrzebowej w katedrze przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski, a koncelebrował ją bratanek zmarłego bp Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. ks. profesor spoczął na cmentarzu katolickim w Płocku.

17 sierpnia zmarł ks. Marek Czarzasty - wikariusz parafii Żuromin. Urodził się 25 września 1974 r. w Przasnyszu, został ochrzczony w parafii Krzynowłoga Mała, ale wychowywał się w Grudusku. Po maturze w przasnyskim LO wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W 1999 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafiach: Dobrzyń n. Wisłą, Płock - pw. Matki Bożej Fatimskiej, Rypin pw. św. Stanisława Kostki, Bielsk, Ciechanów - pw. św. Józefa, Pułtusk - pw. św. Jana Pawła II, Mława - pw. Świętej Rodziny i Żuromin. Z racji pogłębiającej się choroby, przez miesiąc przebywał w Domu Seniora Leonianum w Sikorzu. Zmarł w hospicjum Caritas w Płocku 17 sierpnia 2023 r. Przeżył 48 lat, w tym - 24 w kapłaństwie. Został pochowany w rodzinnej parafii Grudusk.

20 września zmarł ks. kan. Stanisław Struś - emerytowany proboszcz parafii Winnica k. Nasielska. Urodził się w 1935 r. w Malanowie Starym, w parafii Ligowo. Ukończył Niższe i Wyższe Seminarium Duchowne, przyjął święcenia kapłańskie w 1959 r. w Płocku. Pracował jako wikariusz w parafiach: Sieluń, Sochocin, Zegrze i Skrwilno. Od 1974 do 1981 r. był proboszczem w Naruszewie, zaś od 1981 do 2009 r. w Winnicy. Był odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Ostatnie lata kapłańskiego życia spędził w Domu Księży Emerytów w Płocku. Zmarł 20 września 2023 r. w Płocku, przeżył 88 lat, w tym 65 lat w kapłaństwie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Winnicy.

27 września zmarł ks. kan. Henryk Zagórowicz - emerytowany proboszcz parafii Ruże. Pochodził z archidiecezji częstochowskiej, z parafii Chełmo, gdzie się urodził w 1951 r. Wstąpił do częstochowskiego seminarium duchownego, ale na IV roku przeniósł się do Płocka. Po ukończeniu WSD, w 1978 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował duszpastersko jako wikariusz w parafiach: Skrwilno, Żuromin, Płock – bł. Jadwigi, Mława - Matki Bożej Królowej Polski. W 1988 r. został proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, a także na krótki czas – administratorem powstającej parafii pw. Świętego Krzyża na płockich Podolszycach. Od 2004 r. przez pięć był proboszczem w Skierkowiźnie, zaś od 2009 do 2021 r. proboszczem w Rużu. Po przejściu na emeryturę został kapelanem sióstr zmartwychwstanek w Mocarzewie. Był odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Zmarł w szpitalu w Sochaczewie w wieku 72 lat, w 46 roku kapłaństwa. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rużu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy