Nowy numer 49/2022 Archiwum

Jubileusz szkoły w Szydłowie

"Sztandar szkoły zawiera w sobie całą jej historię, a także wszystkich, którzy tę społeczność stanowili i stanowią" – przypomniał biskup Roman Marcinkowski w czasie obchodów 25-lecia nadania imienia Szkole Podstawowej w Szydłowie k. Mławy.

Wielu uczestników uroczystości w Szydłowie, szczególnie starszych, pamięta wydarzenie sprzed 25 lat, gdy biskup Roman Marcinkowski uczestniczył w uroczystościach nadania imienia 49. Pułku Piechoty Szkole Podstawowej w Szydłowie, i dokonał poświęcenia jej sztandaru. – Wtedy na sztandarze szkoły wypisaliście słowo "Bóg", bo jesteście przekonani, jak żołnierze 49. Pułku Piechoty, że warto dla Niego oddać swoje życie – powiedział hierarcha w kazaniu.

Wraz z uczestnikami uroczystości udał się też na cmentarz, gdzie przy grobach poległych odmówił modlitwę za spoczywających tam powstańców styczniowych, żołnierzy 49. Pułku Piechoty i 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich oraz ks. dr. płk. Jana Więckowskiego, dziekana Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Przedstawiciele szkoły, gminy Szydłowo oraz księża złożyli kwiaty na grobach poległych, nad którymi społeczną opiekę sprawuje miejscowa szkoła.

W budynku Szkoły Podstawowej biskup poświęcił także okolicznościową tablicę. Z tej okazji uczniowie przygotowali akademię patriotyczną, a na szkolnych korytarzach rozlegał się śpiew pieśni legionowych i żołnierskich, których słowa znali także najmłodsi uczniowie. Warto zauważyć, że w organizację obchodów włączyli się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice uczniów.

Z okazji jubileuszu ks. Wojciech Kućko, absolwent szkoły, przygotował broszurę "Pod huculskim sztandarem. Srebrny jubileusz nadania imienia 49 Pułku Piechoty Szkole Podstawowej w Szydłowie (1997-2022)", opartą na własnych poszukiwaniach oraz informacjach i zdjęciach, zaczerpniętych z kroniki szkolnej, w której zostało przedstawione dziedzictwo patrona, jak również faktografia dotycząca udziału pocztu sztandarowego w uroczystościach narodowych i patriotycznych w Polsce oraz we Włoszech. Broszura była rozdawana wszystkim uczestnikom świętowania. Powstała przy wsparciu Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Pamięć o żołnierzach 49. Pułku Piechoty, spoczywających na cmentarzu parafialnym w Szydłowie, oraz o ks. dr. płk. Janie Więckowskim, zaczął przypominać na początku lat 90. ubiegłego wieku ks. kan. Andrzej Skorłutowski, ówczesny proboszcz parafii Szydłowo. W 1997 r. miejscowej szkole nadano imię pułku piechoty oraz sztandar. Rok później szkoła została przyjęta do Klubu Szkół Monte Cassino przy Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy" w kraju i zagranicą, którego celem jest propagowanie patriotyzmu, organizacja wyjazdów pocztów sztandarowych i delegacji do Włoch na rocznice bitwy o Monte Cassino, Anconę i Bolonię, a także organizacja sejmików szkół. W 2003 r. klub ten został przekształcony w Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. Reprezentanci szkoły i poczet sztandarowy uczestniczyli dzięki temu w „sejmikach karpackich” oraz czterokrotnie w obchodach rocznicy bitwy o Monte Cassino we Włoszech.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy