Nowy numer 3/2022 Archiwum

Płock. Nominacje w dekanatach

Kim są nowi dziekani, wicedziekani i ojcowie duchowni w 28 dekanatach diecezji płockiej?

Nazajutrz po rozpoczęciu diecezjalnego etapu procesu synodalnego biskup płocki mianował na nową kadencję księży dziekanów, wicedziekanów i ojców duchownych w 28 dekanatach diecezji. W najbliższych miesiącach to diecezjalne gremium przekształci się również w grupę synodalną.

We wszystkich dekanatach zostały potwierdzone nominacje księży dziekanów z poprzedniej kadencji, w niektórych przypadkach inni duchowni zostali wicedziekanami bądź ojcami duchownymi.

Kadencja tego ważnego gremium doradczego biskupa płockiego rozpocznie się 23 listopada. Zgodnie z postanowieniami 43. Synodu Diecezji Płockiej, kadencja konferencji księży dziekanów i wicedziekanów trwa trzy lata.

1. dekanat bielski

 • dziekan - ks. prał. Kazimierz Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach
 • wicedziekan - ks. Jerzy Zdunkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku
 • ojciec duchowny - ks. Andrzej Krajewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Ciachcinie

2. dekanat bodzanowski

 • dziekan - ks. kan. Włodziemierz Dzieńkowski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Blichowie
 • wicedziekan - ks. kan. Zbigniew Cichewicz, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim
 • ojciec duchowny - ks. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie

3. dekanat ciechanowski wschodni

 • dziekan - ks. kan. Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie
 • wicedziekan - ks. prał. Jan Dzieniszewski, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie
 • ojciec duchowny - ks. kan. Wojciech Hubert, proboszcz parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie

4. dekanat ciechanowski zachodni

 • dziekan - ks. kan. Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie
 • wicedziekan - ks. kan. Sławomir Filipski, proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie
 • ojciec duchowny - ks. prał. Eugeniusz Graczyk

5. dekanat dobrzyński n. Drwęcą

 • dziekan - ks. kan. Jarosław Kulesza, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą
 • wicedziekan - ks. kan. Leszek Błaszczak, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Płonnem
 • ojciec duchowny - ks. Krzysztof Krawczak, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Chrostkowie

6. dekanat dobrzyński n. Wisłą

 • dziekan - ks. kan. Jan Zega, proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym
 • wicedziekan - ks. Zbigniew Milczarek, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie
 • ojciec duchowny - ks. Bogdan Zalewski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu

7. dekanat dzierzgowski

 • dziekan - ks. prał. Piotr Joniak, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie
 • wicedziekan - ks. Jerzy Jakubowski, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku
 • ojciec duchowny - ks. Marek Pszczółkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena Duczyminie

8. dekanat gąbiński

 • dziekan - ks. kan. dr Daniel Kwiatkowski, proboszcz parafii pw. św. Walentego w Korzeniu
 • wicedziekan - ks. kan. dr Dariusz Piskorski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie
 • ojciec duchowny - ks. kan. Leszek Żuchowski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku - Ciechomicach

9. dekanat gostyniński

 • dziekan - ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie
 • wicedziekan - ks. Krzysztof Jończyk, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie
 • ojciec duchowny - ks. Rafał Gutkowski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Duninowie

10. dekanat makowski

 • dziekan - ks. kan. Stanisław Dziekan, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim
 • wicedziekan - ks. kan. Krzysztof Dziadak, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie
 • ojciec duchowny - ks. Marek Dyga, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach

11. dekanat mławski wschodni

 • dziekan - ks. kan. Sławomir Krasiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie
 • wicedziekan - ks. kan. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej
 • ojciec duchowny - ks. Karol Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Stupsku

12. dekanat mławski zachodni

 • dziekan - ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie
 • wicedziekan - ks. kan. Roman Tomaszewski, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie
 • ojciec duchowny - ks. kan. Sławomir Kowalski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie

13. dekanat nasielski

 • dziekan - ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku
 • wicedziekan - ks. dr Ryszard Robert Kolczyński, proboszcz parafii  pw. św. Rocha w Cieksynie
 • ojciec duchowny - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy

14. dekanat płocki wschodni

 • dziekan - ks. kan. Ryszard Paradowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku
 • wicedziakn - ks. kan. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku
 • ojciec duchowny - ks. Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku

15. dekanat płocki zachodni

 • dziekan - ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku
 • wicedziekan - ks. Witold Zembrzuski, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie
 • ojciec duchowny - o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku

16. dekanat płoński południowy

 • dziekan - ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku
 • wicedziekan - ks. kan. Tadeusz Milczarski, proboszcz parafii pw. św. Pankracego w Guminie i administrator parafii pw. św. Michała Archanioła w Kucicach
 • ojciec duchowny - ks. kan. Grzegorz Mierzejewski, proboszcz parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie

17. dekanat płoński północny

 • dziekan - ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku
 • wicedziekan - ks. kan. Czesław Stolarczyk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie
 • ojciec duchowny - ks. kan. Henryk Dymek, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie

18. dekanat przasnyski

 • dziekan - ks. kan. Jacek Daszkowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Świętym Miejscu
 • wicedziekan - ks. Michał Gaszczyński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Czernicach Borowych
 • ojciec duchowny - o. Wiesław Wiśniewski CP, proboszcz parafii pw. sw. Stanisława Kostki w Przasnyszu

19. dekanat pułtuski

 • dziekan - ks. inf. Wiesław Kosek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku
 • wicedziekan - ks. kan. dr Janusz Kochański, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku
 • ojciec duchowny - ks. kan. Janusz Zdunkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku

20. dekanat raciąski

 • dziekan - ks. kan. Wiesław Kosiński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu
 • wicedziekan - ks. Wiesław Mordon, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie
 • ojciec duchowny - ks. kan. Lech Piórkowski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie Kościelnym

21. dekanat rypiński

 • dziekan - ks. kan. Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
 • wicedziakan - ks. kan. Marek Zacieski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie
 • ojciec duchowny - ks. kan. dr Andrzej Krasiński, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie

22. dekanat serocki

 • dziekan - ks. kan. dr Dariusz Rojek, proboszcz parafii pw. św. Anny w Serocku, mianowany dziekanem dekanatu serockiego.
 • wicedziekan - ks. Andrzej Marchlewski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany wicedziekanem dekanatu serockiego.
 • ojciec duchowny - ks. kan. Walerian Niewiadomski mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie serockim.

23. dekanat sierpecki

 • dziekan - ks. kan. Józef Łozecki, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Zawidzu Kościelnym
 • wicedziekan - ks. Dariusz Multon, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu
 • ojciec duchowny - ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu

24. dekanat strzegowski

 • dziekan - ks. kan. Józef Błaszczak, proboszcz parafii pw. św. Anny w Strzegowie
 • wicedziekan - ks. Robert Andrikowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym
 • ojciec duchowny - ks. Grzegorz Dobrzeniecki, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie

25. dekanat tłuchowski

 • dziekan - ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie
 • wicedziekan - ks. Marek Kardasz, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Bożewie
 • ojciec duchowny - o. Ekspedyt Osiadacz OFM. Bern., proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem

26. dekanat wyszogrodzki

 • dziekan - ks. prał. Janusz Mackiewicz, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Żukowie
 • wicedziekan - ks. kan. Grzegorz Jendrzejewski, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Orszymowie
 • ojciec duchowny - ks. kan. Grzegorz Przybyłek, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie

27. dekanat zakroczymski

 • dziekan - ks. kan. Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim
 • wicedziekan - ks. kan. Tomasz Cymerman, proboszcz parafii św. Anny w Pomiechowie
 • ojciec duchowny - ks. kan. Janusz Nawrocki, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim

28. dekanat żuromiński

 • dziekan - ks. kan. dr Tomasz Kadziński, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie
 • wicedziekan - ks. kan. Sławomir Rosiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena w Zieluniu
 • ojciec duchowny - ks. kan. Tomasz Ozimkowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy