Nowy numer 3/2022 Archiwum

Requiem za kapłanów

Wspominamy księży diecezji płockiej zmarłych od ubiegłorocznego Dnia Zadusznego. Do tej listy pamięci i modlitwy dodajemy bp. Jana Gałeckiego ze Szczecina, który pochodził z Krasnego k. Przasnysza.

Aż 16 księży diecezji płockiej zmarło w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Byli to zasłużeni proboszczowie, seminaryjni wychowawcy, a także młody ksiądz w sile wieku. Do nich dołączamy bp. Jana Gałeckiego, pochodzącego z naszej diecezji, wieloletniego sufragana szczecińsko-kamieńskiego.

bp Jan Gałecki - pochodził z parafii Krasne i często podkreślał, jak wielką rolę w kształtowaniu się jego powołania odegrał dom rodzinny. Urodził się w 1932 r. w Zalesiu, w parafii Krasne. Jego dzieciństwo przypadło na czas II wojny światowej. Katechizmu uczyła go starsza o dwa lata siostra, a Pierwszej Komunii św. udzielił mu ukrywający się ksiądz, który odprawił Mszę św. przy małym stoliku w swoim pokoju. Po ukończeniu gimnazjum w Makowie Mazowieckim wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku, a następnie do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1974 r. ks. Jan Gałecki został biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Zmarł 27 kwietnia 2021 r. w Szczecinie.

ks. kan. Romuald Rudziński - emerytowany proboszcz parafii św. Barbary w Chrostkowie k. Lipna. Pochodził z parafii Dzierzgowo, gdzie się urodził w 1936 r. W 1960 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem parafii farnej w Płocku, w Nowym Mieście, w Płocku-Radziwiu, Staroźrebach i w parafii katedralnej. Studiował historię sztuki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uczył w Niższym Seminarium Duchownym w Płocku, pracował w Wydziale Budownictwa Kurii Diecezjalnej Płockiej, a następnie był wicedyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Płocku. W 1985 r. został proboszczem parafii Chrostkowo, gdzie pracował do 2009 r. Był kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Zmarł 9 listopada 2020 r. Przeżył 84 lata, w tym 60 lat w kapłaństwie.

ks. kan. Wojciech Stasiak - emerytowany proboszcz parafii św. Katarzyny w Łęgu. Pochodził z parafii Żukowo, gdzie się urodził w 1931 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r., a następnie pracował jako wikariusz w Długosiodle, Sochocinie, Chorzelach, Bieżuniu i w parafii św. Stanisława BM w Mławie. Był administratorem parafii w Soczewce, a następnie proboszczem w Trąbinie, zaś od 1973 do 2006 r. - proboszczem parafii Łęg. Zmarł 11 listopada 2020 r. Przeżył 89 lat, w tym w kapłaństwie 63.

ks. Hieronim Chamski - wieloletni profesor śpiewu w WSD i NSD w Płocku, wychowawca pokoleń organistów diecezji płockiej, założyciel Wydawnictwa "Hejnał". Pochodził z parafii Drobin, gdzie się urodził w 1932 r. Ukończył Niższe i Wyższe Seminarium Duchowne, gdzie jego wychowawcą był m.in. ks. Kazimierz Starościński, autor Hejnału Płockiego. 8 czerwca 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Pracował jako wikariusz w parafii Unieck, w pułtuskiej kolegiacie i w Gostyninie.

Odbył studia muzyczne na katolickim Uniwersytecie im. św. Wincentego a Paulo w Chicago, po powrocie do Polski był nauczycielem śpiewu w Niższym i Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, a także wikariuszem parafii katedralnej. Po ponownym pięcioletnim pobycie w USA powrócił do Płocka, gdzie założył Wydawnictwo Hejnał, był również wykładowcą w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Płocku. Zmarł 14 listopada 2020 r. w 88. roku życia i 62. kapłaństwa.

ks. Jerzy Godleś - kapelan Hospicjum Płockiego i pracownik Caritas. Urodził się w 1952 r. w parafii Porządzie (obecnie diecezja łomżyńska). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W 1979 r. przyjął święcenia kapłańskie, a następnie pracował duszpastersko jako wikariusz w parafiach: Lekowo, Ligowo, Rogowo, Rogotwórsk, Orszymowo, Gąbin, Gostynin, Baranowo, w sierpeckiej farze, u św. Józefa w Płocku i św. Maksymiliana M. Kolbego w Płońsku. Od 1994 do 1998 r. był administratorem parafii Dębsk k. Mławy, a także administratorem parafii Pokrzywnica. Pomagał duszpastersko w parafiach Bożewo, Sarbiewo i Biała. W 2005 r. został skierowany do pracy w Caritas Diecezji Płockiej, pełnił także funkcję kapelana Hospicjum Miejskiego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku. Zmarł 25 listopada 2021 r. przeżywszy 68 lat, w tym w kapłaństwie 41.

ks. kan. Henryk Adamczyk - emerytowany proboszcz parafii Dziektarzewo. Urodził się w 1931 r. w parafii Biała k. Płocka. Ukończył Niższe i Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. 8 czerwca 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie, a następnie pracował duszpastersko jako wikariusz w parafiach: Dobrzyków, Sieluń, Tłuchowo i Gójsk. W 1972 r. został proboszczem w Zeńboku, a następnie w Suserzu, Koziebrodach, Proboszczewicach i Dziektarzewie. W 2001 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Mławie. Zmarł 12 grudnia przeżywszy 89 lat, w tym 62 lata w kapłaństwie.

ks. kan. Henryk Lipka - emerytowany proboszcz parafii Brwilno k. Płocka. Urodził się w 1949 r. w parafii Różan. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1975 r. Pracował duszpastersko jako wikariusz w parafiach: Skrwilno, Rypin, Raciąż i św. Bartłomieja w Płocku. Od 1986 r. był proboszczem parafii Brwilno, a także kapelanem Domu Opieki w Maszewie. W 2019 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 20 grudnia przeżywszy 71 lat, w tym w kapłaństwie 46.

ks. kan. Dariusz Kisiel - miał dwie pasje: historię i misje, był wychowawcą przyszłych księży. Urodził się w 1961 r. w Pułtusku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafii Pomiechowo i św. Józefa Rzemieślnika w Płocku. W 1988 r. podjął studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1991 r. był prefektem do spraw wychowawczych w WSD w Płocku i wykładowcą historii Kościoła oraz patrologii. By również nauczycielem w Niższym Seminarium Duchownym. Był zaangażowany w działalność misyjną w diecezji i w Papieskiej Unii Misyjnej. Przez krótki czas był administratorem parafii Królewo. Zmarł 25 stycznia 2021 r. przeżywszy 59 lat, w tym prawie 35 lat w kapłaństwie.

ks. inf. Ireneusz Kaczorek - przez 33 lata był jednym z najbliższych współpracowników trzech biskupów płockich. Urodził się w 1938 r. w Krasnosielcu (dziś diecezja łomżyńska). Po ukończeniu Niższego i Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze z rąk bp. Jana Wosińskiego. Przez 10 lat był wikariuszem najpierw w Gostyninie, a następnie w płockiej katedrze. Od 1969 r. całe jego życie kapłańskie było związane z Płockiem, a zwłaszcza z katedrą i kurią diecezjalną. U boku trzech biskupów diecezjalnych podejmował kolejno odpowiedzialne urzędy i związane z nimi zadania: notariusza Kurii Diecezjalnej Płockiej, wicekanclerza, a potem kanclerza kurii, oficjała sądu biskupiego, wikariusza biskupiego ds. kurii, a od 1984 do 1996 r. urząd wikariusza generalnego. Ks. infułat zmarł 23 kwietnia w 83. roku życia i 58. roku kapłaństwa.

ks. Józef Kamiński - emerytowany proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym. Urodził się 12 września 1945 r. w parafii Winnica. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i przyjął święcenia kapłańskie w 1975 r. Pracował duszpastersko jako wikariusz w parafiach: Krzynowłoga Wielka, Rogotwórsk, Zyck, Dzierzgowo, Niedzbórz, Wieczfnia, Gostynin, Suserz i Długosiodło. Od 1987 do 1991 r. był proboszczem parafii Miszewo Strzałkowskie, a następnie przez 20 lat proboszczem parafii Janowiec Kościelny, przez pewien okres czasu był także wicedziekanem dekanatu dzierzgowskiego. W 2011 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 6 maja. Miał 76 lat, z czego w kapłaństwie przeżył 46.

ks. Tadeusz Fijałkowski - emerytowany proboszcz parafii Przewodowo. Urodził się 9 marca 1934 r. w parafii Lekowo. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie i Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w 1959 r. przyjął w katedrze święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Zawidzu, ciechanowskiej farze i w Gąbinie. Przez 25 lat był proboszczem w Rostkowie (1968-1994), a następnie do 2002 r. proboszczem w Przewodowie k. Pułtuska. Na emeryturze zamieszkał przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Zmarł 2 czerwca 2021 r. przeżywszy 87 lat, w tym 62 lata w kapłaństwie.

ks. prał.Tadeusz Niestepski - emerytowany proboszcz parafii farnej św. Wojciecha w Przasnyszu. Urodził się w 1930 r. w parafii Płoniawy (obecnie diecezja łomżyńska). Ukończył Niższe i Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 11 lutego 1956 r. z rąk bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Pracował jako wikariusz w Krasnosielcu, Pułtusku, Gradzanowie, Strzegowie i Krzynowłodze Małej. W tej ostatniej parafii został również mianowany proboszczem. Po pięciu latach został przeniesiony na probostwo do Sannik, a następnie do Dzierzgowa, zaś w 1980 r. do przasnyskiej fary. Był wieloletnim dziekanem dekanatu przasnyskiego. W 1997 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 19 lipca w Przasnyszu, przeżył 91 lat, w tym 65 - w kapłaństwie.

ks. Jacek Darmofalski - wikariusz parafii farnej św. Józefa w Makowie Mazowieckim. Urodził się 7 lutego 1978 r. w Rypinie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. W 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Szreńsku (2004–2006), w parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Sierpcu (2006-2011), w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie (2011-2018) i w parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim (2018-2021). Zmarł 15 sierpnia 2021 r. w wieku 43 lat, w 17. roku kapłaństwa.

ks. kan. Ludwik Jasiński - emerytowany proboszcz parafii Rościszewo. Urodził się w 1932 r. w Przasnyszu. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Pracował jako wikariusz w Jeżewie, Drobinie, Skrwilnie i Baranowie. W 1967 r. został proboszczem w Stupsku i tam pracował przez 15 lat. W 1982 r. władza diecezjalna skierowała ks. Jasińskiego na probostwo w Ligowie, a następnie do Rościszewa. W 1999 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Skępem, nieopodal sanktuarium oo. bernardynów. W 2006 r. został odznaczony tytułem kanonika. Ostatnie pięć i pół roku spędził w Płońsku, przy parafii św. Maksymiliana Kolbego. Zmarł 23 sierpnia w 89. roku życia i 63. roku kapłaństwa.

ks. Kazimierz Roman - emerytowany proboszcz parafii Sokołów k. Gostynina. Urodził się w parafii Sochocin w 1934 r. W 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie, a następnie pracował jako wikariusz w Wieczfnii, Lubielu, Sierpcu, Grudusku, Skrwilnie, Kroczewie, Porębie, Brańszczyku, Nasielsku i Mławie. W 1974 r. został proboszczem parafii Strzegocin, następnie w Płonnem, Węgrzynowie i Sokołowie. Ostatnie 20 lat po przeżytym ciężkim udarze poruszał się na wózku inwalidzkim i mieszkał w płockim Domu Księży Emerytów. Zmarł 2 października 2021 r. przeżywszy 87 lat, w tym w kapłaństwie 62.

ks. kan. Tadeusz Janowski - emerytowany proboszcz parafii Lekowo k. Ciechanowa. Urodził się 3 października 1932 r. w parafii Krasnosielc. Ukończył Niższe i Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i został wyświęcony na kapłana w 1958 r. Pracował jako wikariusz w parafiach Baranowo, Płońsk i Pułtusk. Był proboszczem w Siecieniu  i Lekowie. Biskup płocki odznaczył go godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej oraz Orderem św. Zygmunta. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat był mieszkańcem Domu Księży Emerytów w Płocku, a ostatni rok życia spędził w Domu Seniora "Leonianum" w Sikorzu, gdzie zmarł 7 października. Przeżył 89 lat, w tym 63 w kapłaństwie.

ks. Krzysztof Brzuska - pochodził z parafii Skrwilno. Urodził się w 1958 r., w 1983 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Chorzelach, pułtuskiej bazylice, w Raciążu, Gójsku i Pałukach. W 1997 r. został proboszczem parafii Gzy, następnie posługiwał w Sudragach, pomagał duszpastersko w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku oraz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Ciężko chorował, niemal 10 ostatnich lat spędził w płońskim Zakładzie Opieki Lekarskiej. Zmarł 14 października 2021 r. w Płońsku przeżywszy 63 lata, w tym 38 w kapłaństwie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy