Gospodarski spis

Powszechny Spis Rolny potrwa do końca listopada i jest obowiązkiem każdego rolnika.

Dotyczy on każdego, kto w dniu 1 czerwca br. prowadził gospodarstwo rolne. Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem ogólnopolskiej akcji Główny Urząd Statystyczny zorganizował kampanię informacyjną, zachęcającą do udziału w przeprowadzanym raz na 10 lat spisie. Każdy z gospodarzy powinien już otrzymać list od prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zawiera najważniejsze instrukcje oraz numer gospodarstwa rolnego, niezbędny do zalogowania się w aplikacji spisowej.

Rolnik ma do wyboru kilka wariantów przystąpienia do badania. Można skorzystać z formularza internetowego, dostępnego na stronie GUS pod adresem spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 22 279 99 99. Samospis internetowy to najbardziej zaleca obecnie forma, nie wymagająca bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz, w tym przypadku z rachmistrzem. Jeśli jednak ktoś obawia się, że sam nie przebrnie przez formularz badaia istnieje możliwość bezpośredniego wywiadu przeprowadzonego przez wspomnianego rachmistrza wyznaczonego do pracy na danym terenie. Można również skorzystać z tzw. punktu spisowego w najbliższym urzędzie gminy.

Lokalne samorządy, poza zapewnieniem takich stanowisk spisowych dla rolników, zaangażowały się w popularyzację wydarzenia. Tak jak w gminie Załuski w powiecie płońskim, gdzie bardzo wcześnie rozpoczęto kampanię informacyjną dla gospodarzy z terenu. – Z oczywistych względów zachęcamy do samospisu internetowego, dlatego na razie mamy wydzielone jedno stanowisko w urzędzie, ale jeśli będzie taka potrzeba, zorganizujemy kolejne. Na miejscu służymy pomocą przy wypełnieniu formularza, możemy wyjaśnić rzeczy niezrozumiałe, poprawić błędy. Na terenie naszej gminy będzie działało trzech rachmistrzów. Myślę, że rolnicy potraktują to jako obowiązek; dopytywali już wcześniej, jak mogą przystąpić do spisu. Jako jedna z wielu gmin w Polsce otrzymaliśmy informację z GUS-u z prośbą o jak najskuteczniejsze docieranie do rolników, m.in. przez lokalną prasę czy księży proboszczów w parafiach. Z danych zebranych podczas poprzedniego spisu korzystamy do dziś. To informacje bardzo przydatne, które wiele mówią o kondycji i potrzebach gospodarstw na naszym terenie – opowiada Urszula Szybińska, sekretarz gminy Załuski.

W formularzu znajdują się pytania m.in. o powierzchnie zasiewów, położenie gospodarstwa, liczbę zwierząt, maszyny rolnicze, zużycie nawozów oraz inne; łącznie zagadnienia z 11 działów. Spis rolny to nie kontrola majątku rolników, dlatego nie należy obawiać się pytań o wysokość zarobków czy kwestie własności – to nie jest przedmiotem tego badania. Natomiast zebrane dane pomogą ocenić stan gospodarstw i posłużą m.in. do opracowania programów rozwojowych w sektorze rolniczym. Na ich podstawie podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze, również w kontekście unijnej polityki rolnej, np. ustalanie wysokości dopłat bezpośrednich. Spisy rolne odbędą się we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Ilona Krawczyk-Krajczyńska