Nowy numer 44/2020 Archiwum

Diecezja płocka. Liturgia w czasie pandemii koronawirusa

Ważne rozporządzenie biskupa płockiego o sprawowaniu czynności liturgicznych w czasie stanu epidemii.

Biskup płocki przedłużył dyspensę od udziału w niedzielnej Mszy św. do Wielkanocy włącznie, a wszystko "w trosce o zdrowie i odpowiedzialność za innych". Oznacza to, że nieobecność na Mszy św. w Niedzielę Palmową i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie grzechem.

"Ufajmy, że im bardziej zmobilizujemy się jako społeczeństwo do przezwyciężenia kryzysu, tym szybciej i z tym większą radością zgromadzimy się wokół ołtarzy w naszych kościołach, by dziękować Bogu za dar nowego życia" – napisał bp Piotr Libera w specjalnym zarządzeniu, opublikowanym 23 marca.

Dokument jest bardzo ważny w tym wyjątkowym czasie, gdy obowiązują specjalne obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Dotyczy on sprawowania sakramentów i sakramentaliów, m.in. pogrzebu, w tym czasie na terenie diecezji płockiej. Zarządzenia te opierają się na dokumencie watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 19 marca 2020 r. i na Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z 21 marca 2020 r.

"Powinna nami w tych dniach kierować troska o zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa, chroniąc przez zakażeniem nim wiernych, ale także broniąc od infekcji kapłanów – szafarzy sakramentów świętych" - napisał biskup.

"Obecny czas jest weryfikacją autentyczności naszej troski o chorych, ubogich i starszych. Jeśli to możliwe, proszę o przekazanie w tym roku ofiar zebranych na kwiaty do Grobu Pańskiego lub innych środków parafialnych na dzieła miłosierdzia w danej wspólnocie. W szczególny sposób zwracam się do wspólnot parafialnych o pomoc osobom, które w wyniku obecnych zawirowań tracą pracę, by wesprzeć ich w poszukiwaniu nowych zajęć dla utrzymania rodziny" – napisał biskup płocki.

W swym dokumencie biskup płocki przypomina, że osoby, które są objęte kwarantanną, nie mogą uczestniczyć w liturgii i nabożeństwach w kościołach. W przypadku jakiejkolwiek posługi wobec tych osób konieczna jest zgoda władz sanitarnych oraz poinformowanie telefoniczne kancelarii Kurii Diecezjalnej. Biskup prosi, aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia dla indywidualnej modlitwy wiernych, także z wystawionym Najświętszym Sakramentem. Codziennie o godz. 20.30 duszpasterze modlą się w kościołach na różańcu w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych. Aż do odwołania wszystkie niedzielne Msze Święte są kończone śpiewem Suplikacji.

"Uwzględniając kan. 944 §2 KPK, zarządzam, aby w czasie stanu epidemii nie organizować indywidualnych lub grupowych procesji z Najświętszym Sakramentem poza terenem kościelnym, na ulicach, w powietrzu czy na wodzie. To samo dotyczy Dróg Krzyżowych na ulicach miast i wsi oraz wychodzenia kapłanów z relikwiami lub figurami poza obręb placu kościelnego. Starajmy się zachować w tych dniach powagę modlitwy i rozumne traktowanie wiary katolickiej" – napisał płocki ordynariusz.

Praca w kancelariach parafialnych powinna być ograniczona do kontaktów telefonicznych lub mailowych, poza koniecznymi przypadkami.

"Jeszcze raz wzywam wszystkich, zarówno duchownych, jak i świeckich, do unikania zabobonnego i magicznego podejścia do wiary w czasie pandemii. Zaczerpnijmy zdrową naukę o Bożym miłosierdziu z Pisma Świętego i Tradycji. Wszystkie powyższe zarządzenia służą roztropnej trosce o zbawienie oraz zdrowie i życie kapłanów i wiernych. W trudnym dla nas czasie pandemii szukajmy Boga nie tylko na modlitwie i w trosce o własne zbawienie, ale także w samarytańskiej pomocy drugiemu człowiekowi" – zachęca biskup.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama