Nowy numer 49/2020 Archiwum

Ten znak scalał

– Byliśmy dobrym klejem, który sprawdził się na przestrzeni 100 lat – uważa Ewa Domosławska. W najbliższych miesiącach znak Czerwonego Krzyża będzie pojawiał się w mieście częściej przy różnych okazjach.

Wtym roku czerwonokrzyska organizacja będzie bardziej widoczna dzięki wydarzeniom o zróżnicowanym charakterze. Pierwszy ważny moment tych obchodów to 8 maja, czyli Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, z ogólnopolską kwestą uliczną. Pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane na aktywizację seniorów i pomoc dla nich. W Płocku kwesta miała już pewną tradycję, do której organizacja chce teraz powrócić. W czerwcu Płock stanie się gospodarzem finału krajowego ogólnopolskich mistrzostw pierwszej pomocy PCK, o co zabiegano już od trzech lat.

– 8 czerwca na Tumskim Wzgórzu i Starym Rynku będzie przygotowanych 16 stacji z różnymi zaaranżowanymi wypadkami i zdarzeniami. Podczas uroczystego otwarcia mistrzostw z udziałem finalistów wojewódzkich chcemy ułożyć żywy czerwony krzyż; może też uda nam się zaśpiewać piosenkę o PCK – informowała podczas konferencji otwierającej obchody Danuta Lewandowska, dyrektor Biura OR PCK w Płocku. Również w czerwcu będzie można odbyć jeden ze spacerów z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną śladami historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Na 25 października, czyli Dzień Młodzieży PCK, planowane jest włączenie instalacji świetlnej w formie czerwonego krzyża na płockim ratuszu. W listopadzie, w czasie obchodów Honorowego Krwiodawstwa, zostanie zorganizowany koncert jubileuszowy. W tym roku zostanie także posadzony dąb na stulecie PCK. Tymczasem w Domu Darmstadt już pokazano jubileuszową wystawę, ukazującą dzieje czerwonokrzyskiej organizacji w Płocku, której struktury zawiązały się 8 marca 1919 r.

– Trwamy sto lat. Ta siła tkwi w naszym społeczeństwie, w naszych mieszkańcach, mieszkańcach Polski i naszego miasta. Od bardzo dawna, obok kultury, religii, Polski Czerwony Krzyż scalał Polaków. Byliśmy dobrym klejem, który sprawdził się na przestrzeni 100 lat – powiedziała Ewa Domosławska, prezes zarządu oddziału rejonowego PCK w Płocku, podczas konferencji zorganizowanej właśnie 8 marca. Czerwonokrzyska organizacja w tym mieście może poszczycić się Krzyżem za Męstwo i Odwagę 206 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej i Obrony Płocka, za poświęcenie w niesieniu pomocy rannym w czasie najazdu bolszewików na miasto w 1920 roku. W ostatnich latach otrzymała też tytuł „Godni naśladowania” jako organizacja dziesięciolecia. Warto przypomnieć, że w momencie zawiązania jej pierwszych struktur w 1919 r. wyłonił się duży, bo 20-osobowy zarząd, z ks. prał. Ignacym Lasockim jako prezesem na czele. Energia młodej organizacji była ogromna.

– Przystąpiono natychmiast do działań. Szyto odzież, zbierano bieliznę dla wojska, organizowano pomoc sanitarno-żywnościową dla żołnierzy, opiekowano się inwalidami, bo w Płocku był dom inwalidy PTCK; organizowano przytułki, niesiono pomoc powodzianom. W krótkim czasie nasz oddział potrafił już wysłać na front swój tabor – przypomniała w czasie konferencji prezes Ewa Domosławska. Dziś jedną z bardzo ważnych form działania płockiego PCK jest opieka nad chorymi w ich domach. – Siostry opiekunki PCK to marka sama w sobie od 1919 r. – uważa Ewa Domosławska. Czerwony Krzyż nadal organizuje pobory krwi (w Płocku pierwszy klub HDK powstał w 1972 r.), prowadzi magazyny pomocy doraźnej, świetlice środowiskowe, dom seniora, organizuje akcje pomocowe i realizuje programy edukacyjne, skierowane do dzieci i młodzieży.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama