Nowy numer 49/2020 Archiwum

Duże zainteresowanie programem Mama 4 Plus

W Płocku dużo chętnych na nowe świadczenie z ZUS, tzw. emerytury matczyne.

Nowe świadczenie weszło w życie z początkiem marca, ale ZUS z racji dużego zainteresowania przyjmował dokumenty już od połowy lutego. Jak informuje Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. mazowieckiego, oddziały na Mazowszu przyjęły już ponad 2100 wniosków o tzw. emerytury matczyne. Wśród wnioskodawców jest 6 mężczyzn.

Najwięcej podań wpłynęło do to tej pory w płockim oddziale ZUS, bo aż 803. Dla porównania - w radomskim - 458, a na przykład w 3 warszawskich oddziałach łącznie wpłynęło nieco ponad 500 wniosków.

W ramach rządowego projektu Mama 4 Plus rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku jej śmierci albo porzucenia dzieci może je otrzymać ojciec. Dzieci nie muszą być biologiczne, mogą być adoptowane bądź współmałżonka. Kolejnymi kryteriami są: ukończenie wieku emerytalnego (w przypadku kobiet - 60 lat, mężczyzn - 65 lat), a także brak pieniędzy niezbędnych do życia oraz obywatelstwo polskie lub prawo pobytu, ponadto trzeba mieszkać w Polsce.

Jak przypomina rzecznik Piotr Olewiński, tzw. matczyna emerytura, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, wynosi maksymalnie 1100 zł brutto, czyli tyle, ile emerytura minimalna. Jeśli ktoś nie pobiera emerytury, to otrzyma w ramach tego świadczenia właśnie taką kwotę.

- Jeśli wnioskodawca pobiera już emeryturę, ale jest ona niższa niż 1100 zł, wtedy rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi tyle, ile różnica pomiędzy kwotą 1100 zł a obecnie pobierają emeryturą. Ta kwota uzupełni jego emeryturę - wyjaśnia P. Olewiński.

Takiego świadczenia mogą nie otrzymać osoby wcześniej pozbawione władzy rodzicielskiej lub miały ją ograniczoną. Ze świadczenia nie będą mogły też skorzystać osoby, których obecne świadczenia są wyższe niż emerytura minimalna.

Dokumenty można składać w placówkach ZUS lub KRUS. Taki wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe, PESEL lub nr dowodu osobistego bądź paszportu, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie świadczenia, o które się ubiegamy i sposób jego wypłaty oraz podpis.

Do wniosku należy dołączyć: akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej, numery PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej oraz innych okolicznościach niezbędnych do przyznania świadczenia.

Należy też zaznaczyć czy posiadało się przerwy w wychowywaniu dzieci, jak długie oraz podać ich przyczynę. Gdy wnioskodawcą jest ojciec trzeba podać także datę śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci. Okoliczności przedstawione w oświadczeniu mogą być potwierdzone np. zaświadczeniami z urzędu skarbowego czy urzędu gminy.

Wypłata matczynej emerytury przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym Prezes ZUS wyda decyzję w danej sprawie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama