Nowy numer 44/2020 Archiwum

Mniej marketingu 
na ulicach

Reklama nie może kłócić się z krajobrazem – przekonują rajcy nad Łydynią.

Koniec reklamowej samowoli w Ciechanowie. Na ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie „...zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. – Ciechanów jako pierwsze miasto w Polsce przeszedł bardzo skomplikowaną i długą procedurę i uchwaliło faktyczne regulacje, na których przyjęcie pozwoliła tzw. ustawa krajobrazowa – mówi Renata Jeziółkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta.


Gdy reklamy „śmiecą”...


Uchwałę poprzedziły wcześniejsze uchwały intencyjne i ankietowe konsultacje wśród ciechanowian. Zdecydowana większość pytanych opowiedziała się za uporządkowaniem reklamowej samowoli. – Jeżeli mamy możliwość uporządkowania spraw związanych z reklamami, korzystamy z niej. Reklamy są i będą. Nie muszą jednak szpecić miasta, mogą spełniać swoją funkcję w taki sposób, by nie zakłócać ładu; powinny pojawiać się w przeznaczonych do tego miejscach, niezbyt gęsto, nie w taki sposób, by zasłaniać obiekty i zdominować przestrzeń. Uchwała jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy mają dość reklamowego bałaganu – komentuje prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Uchwała dotyczy obszaru miasta za wyjątkiem terenów zamkniętych, określa miejsca, w których można umieszczać reklamy, ich wielkość i odległości pomiędzy nimi. Zgodnie z uchwałą, reklam nie można lokować m.in. na zabytkach, w strefach chronionych przyrodniczo, parkach, zieleńcach, na ogrodzeniach cmentarzy, nie mogą zasłaniać znaków drogowych, kamer monitoringu. Nie mogą być też umieszczane na barierach dźwiękochłonnych, mostach, wiaduktach, budynkach administracji rządowej i samorządowej. Nie mogą przesłaniać widoku na pomniki, fontanny, tablice pamiątkowe, miejsca pamięci narodowej.
– Dopuszcza się lokalizowanie tablic reklamowych na ogrodzeniach, z wyjątkiem miejsc i ogrodzeń wymienionych w uchwale, pod warunkiem, że powierzchnia ekspozycji reklamy nie przekroczy 3 mkw. Właściciel tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego zobowiązany jest do utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym – wyjaśnia rzeczniczka ciechanowskiego ratusza. – Uchwała określa zasady dotyczące reklam na budynkach (powierzchnia ekspozycji reklamy może mieć do 20 m kw. włącznie). Tablice i urządzenia reklamowe powinny m.in. zostać wkomponowane w elewację budynku, nie zasłaniać istotnych lub charakterystycznych elementów, a także w jak najmniejszym stopniu naruszać spójność architektoniczną budynku. Łączna powierzchnia ekspozycji reklamy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie może prze-
kroczyć 20 proc. powierzchni
elewacji budynku. Urządzenia
reklamowe mogą mieć formę wysokiej jakości kasetonów rekla-
mowych, jednorodnych w zakresie materiału, kolorystyki i grafiki. Powinny one nawiązywać do formy architektonicznej budynku, na którym są umieszczone, oraz innych budynków pozostających w kontekście wizualnym. Łączna powierzchnia ekspozycji kasetonów reklamowych umieszczonych na elewacji jednego
budynku nie może przekraczać 8 m kw. – wylicza Renata Jeziółkowska.


Więcej
harmonii


Uchwała reguluje także zasady umieszczania banerów i przenośnych tablic reklamowych. Wprowadza zasady dotyczące szyldów, ogrodzeń i elementów tzw. małej architektury. – Powinny zostać wkomponowane w otoczenie, nie mogą zakłócać charakteru miejsca oraz przesłaniać widoków, np. na zabytki. Obiekty małej architektury w miarę możliwości mają być jednorodne w zakresie: formy przestrzennej, materiału, kolorystyki – dla działki budowlanej, placu, ulicy lub innej przestrzeni publicznej postrzeganej jako jednorodne założenie urbanistyczne lub architektoniczne – mówi Renata Jeziółkowska. – Ustalono maksymalne wysokości obiektów: 6 m dla obiektów kultu religijnego, takich jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 5 m dla posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej, 4 m dla obiektów takich jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Właściciele już istniejących tablic i innych urządzeń reklamowych będą mieli rok na ich dostosowanie do nowych przepisów. A teraz w ciechanowskim ratuszu trwają prace nad kolejną uchwałą – określającą wysokość opłaty reklamowej i jej pobieranie od posiadaczy tablic i urządzeń reklamowych. Dodajmy, że dyskusja na temat uporządkowania przestrzeni reklam rozpoczęła się również w Płocku.


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama