Nowy numer 44/2020 Archiwum

Czy wyrosną im skrzydła?

Światowe Dni Młodzieży będą prawdopodobnie największym projektem ewangelizacyjnym, w który mogą zaangażować się młodzi. Ale czy będą chcieli? O duszpasterskich niepokojach i szansach przed ŚDM rozmawiali świeccy i duchowni.

To było dwudniowe spotkanie o kondycji młodego pokolenia, wyzwaniach pastoralnych i szansach, jakie niesie ŚDM. – Światowe Dni Młodzieży to jak spotkanie Samarytanki z Jezusem przy studni. To będzie iskra, początek drogi, w której potrzeba, aby młodym towarzyszyli duszpasterze, wychowawcy i katecheci – mówił ks. Rafał Grzelczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży, w czasie nabożeństwa w kościele św. Jana Chrzciciela otwierającego doroczne spotkanie duszpasterskie.

Sama diagnoza młodego pokolenia XXI w., jaką w oparciu o rozmaite badania socjologiczne przedstawili goście tej sesji, nie była zbyt optymistyczna. Na taką, a nie inną kondycję współczesnej młodzieży złożyły się np. warunki ekonomiczne, promowany konsumpcjonizm i wirtualny świat, który zawładnął wyobraźnią i czasem tego pokolenia. – Młodzież początku XXI w. nazywa się „młodością bez skrzydeł”. Młodzież ta nie ma wielkich ideałów. Nie pociągają jej wzniosłe wartości przebudowy świata. Wasi poprzednicy, młodzi z lat 90., budowali organizacje pozarządowe, podejmowali działania społeczne w trzecim sektorze. Młodzież XXI w. jest to pokolenie, które koncentruje się tak naprawdę na sobie, na własnej przyszłości. Nie jest to pokolenie walczące. To, co nie jest praktyczne i potrzebne na dziś, oddala się na plan dalszy – zauważył ks. prof. Krzysztof Pawlina z Warszawy. Obraz młodego pokolenia, o którym mówił ks. Pawlina, nie był pocieszający, ale wydał się, niestety, odpowiadać doświadczeniom duszpasterskim księży, jak wynikało z dyskusji na Sali Biskupów płockiego seminarium. – Pokolenie młodych XXI w. czuje się kreatorem norm moralnych, a jego religijność jest uzależniona od konkretnej sytuacji. Z danych badań socjologicznych wynika, że młodzi generalnie nie odrzucają religii; przeciwnie, zdecydowana większość na pytanie: Czy wierzysz?”, odpowiada: „Tak” – zauważył ks. Krzysztof Pawlina. Z drugiej strony, te same badania pokazują, że wiara współczesnego młodego pokolenia jest subiektywna i selektywna, lub jest „wiarą wątpiącą”. Młodzież XXI w. jest też pierwszym pokoleniem ukształtowanym w dużym stopniu przez wirtualny świat internetu. Przebywanie codziennie po kilka godzin w tym świecie zdecydowanie zmienia percepcję, sposób postrzegania świata i wrażliwość, jak zauważył ks. dr Marek Adamczyk z Radomia. – Surfując po internecie, nie czytamy całości tekstów. Zatrzymujemy się na tym, co jest śmieszne, zaskakujące, albo ma jakieś inne walory. Ten proces jest nieuporządkowany, swobodny. Tracimy zdolność skupienia, nie nabywamy wyobrażenia, jak działa świat, nie kształtujemy światopoglądu. Stajemy się zbieraczami wrażeń – opisywał ks. Adamczyk. Jak dotrzeć i mówić do takiego pokolenia, szczególnie w obliczu zbliżających się Światowych Dni Młodzieży? Goście sesji kładli nacisk na autentyzm, przeżycie osobistego spotkania z Bogiem, doświadczenie wiary i modlitwę. – Może właśnie przyszedł ten czas, na kilka miesięcy przed Światowymi Dniami Młodzieży, że trzeba po prostu klęknąć z młodymi ludźmi i wspólnie się pomodlić. Powinniśmy wracać do tego, co było ciepłe i serdeczne, jak bycie małego dziecka przy piersi matki, a czego już dawno nie ma, bo ani sami, ani w rodzinach już wspólnie się nie modlą. Tym jest właśnie modlitwa, którą powinni na nowo odkryć młodzi ludzie. Módlcie się więc z nimi, budując w ten sposób więź z Bogiem. Motywujcie ich do dobrych dzieł i pokazujcie, że trzeba nad sobą i nad własnym charakterem pracować – zachęcał duszpasterzy ks. prof. Krzysztof Pawlina. – Jest jakaś siła w apostolstwie modlitwy i apostolstwie przyjaźni. Młody człowiek zaangażuje się w coś, co jest jego – zauważył ks. Adamczyk, który był też duszpasterzem Skautów Europy. Z kolei ks. Krzysztof Dukielski z Krajowego Biura ŚDM zwracając się do młodych uczestników Płockich Dni Pastoralnych przypomniał, że lipcowe spotkanie to prawdopodobnie największych projekt, w jaki mogą zaangażować się w swoim życiu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama