Nowy numer 33/2020 Archiwum

Będzie nas mniej więcej...

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport: "Prognoza ludności dla woj. mazowieckiego na lata 2014-2050".

Długookresowa prognoza ludności GUS przewiduje, że populacja Polski do 2050 roku zmniejszy się do niemal 34 milionów osób (88,2 proc. stanu z 2013 roku). Tylko w Mazowieckiem liczba ludności będzie większa niż w 2013 roku, jednak będzie to związane nie ze wzrostem przyrostu naturalnego, lecz z migracją ludności. Taką tendencję zaobserwuje się przede wszystkim w Warszawie i w ośmiu powiatach w okolicach stolicy, m.in. legionowskim, oraz m.in. w Płocku.

Zgodnie z prognozą demograficzną liczba ludności będzie rosła do 2028 r., jednak po tym okresie wzrostu wystąpi spadek. Wynika z tego, że nastąpi pogłębienie procesu starzenia się społeczeństwa. Do roku 2050 zwiększy się liczba osób starszych. Według szacunków liczba osób (65+) wzrośnie w tym czasie o 842,8 tys. W 2050 r. udział osób starszych w populacji ogółem  wynosić będzie 31,3 proc.

Najmłodsze roczniki, osoby w wieku przedprodukcyjnym 0-17 lat w 2050 roku będą stanowiły 15,7 proc. ogółu ludności woj. mazowieckiego. Nie zmieni się jeden wskaźnik: wciąż kobiet będzie więcej niż mężczyzn: w 2050 r. na 100 mężczyzn przypadać będzie 107 kobiet (obecnie przypada ich 109).

Warto odnotować, że w pozostałych województwach nastąpią spore spadki liczby ludności, zwłaszcza na terenach województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego - tam populacja osób zmniejszy się o ponad 20 proc.

Co to oznacza dla północnego Mazowsza, gdy już od kilkudziesięciu lat widzimy wyludniające się wioski, miasteczka, które stanowią większość terytorium diecezji i naszych parafii? Powyższe dane potwierdza doświadczenie kolędowe duszpasterzy: wielu młodych migruje za szkołą i pracą do większych ośrodków miejskich albo za granicę.

Warto wspomnieć, że podobne wnioski można wyprowadzić z analizy kościelnych analiz statystycznych. W ubiegłym tygodniu opublikowano dane statystyczne za rok 2014, z których wynika ,że w diecezji płockiej ubywa osób bierzmowanych, zawieranych jest mniej małżeństw, znacznie więcej osób umiera niż się rodzi - takie dane zawarto w kwestionariuszu "Annus Census 2014", przygotowywanym rokrocznie dla Stolicy Apostolskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama