Nowy numer 3/2021 Archiwum

Stanowisko inwestora

Publikujemy komunikat firmy w sprawie protestów wobec działalności zakładu i decyzji uchylających pozwolenia na jego funkcjonowanie.

Inwestor  informuje ponadto:

„(...) 30 lipca br. firma Ecoriver złożyła odwołania od decyzji uchylających pozwolenia na jej funkcjonowanie do: Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. W pierwszym dokumencie czytamy, że w opinii spółki podstawa prawna wydania decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji jest niezgodna ze stanem faktycznym. Spółka nie zgadza się również ze stwierdzeniem, że nie wykonano wymaganych przepisami prawa oraz określonych w decyzji administracyjnej środków technicznych i rozwiązań technologicznych chroniących środowisko“.

„Wykonano wszystkie instalacje i rozmieszczono wszystkie urządzenia przewidziane w zaleceniach decyzji środowiskowej, co zostało potwierdzone przez inspektorów WIOŚ podczas licznych kontroli, m.in. wykonano: system ujmowania powietrza procesowego wraz z systemem oczyszczania i dezodoryzacji metodą "suchej pary" o skuteczności określonej w decyzji środowiskowej, zastosowano urządzenia dezodoryzujące pracujące bezpośrednio przy basenie rozładunkowym i na placach technologicznych, pola odkładcze są otoczone w całości systemem kurtyn antyodorowych, odpady przetwarzane biologicznie w drugim etapie kompostowania  na polach odkładczych są deponowane w nieckach otoczonych wałem ziemnym i odizolowane od podłoża membraną polietylenową, co zabezpiecza całkowicie  przed jakimkolwiek niekontrolowanym rozlewaniem potencjalnych odcieków.

Ponadto pryzmy zostają zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez przykrycie folią, co dodatkowo uniemożliwia przenikanie przez pryzmy wód opadowych i powstawanie odcieków“ – zaznaczono w komunikacie.

„(...) W odwołaniu od decyzji Starosty Płockiego z dnia 15 lipca br. czytamy, że firma zaskarża ją w całości i wnioskuje o jej uchylenie i umorzenie postępowania wznowieniowego w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W tym odwołaniu czytamy dalej, że z treści zaskarżonej decyzji wynika, że ekspertyza jest nierzetelna, a nadto dokonuje ustaleń irrelewantnych prawnie do zapadłego rozstrzygnięcia. Ekspert, do którego miała należeć ekspertyza technologiczna, nie stawił się w zakładzie, nie dokonał oględzin, nie posiadał żadnych danych i wiedzy, które umożliwiałyby mu prawidłowe dokonanie ustaleń zawartych w dokumencie. Jego ocena siłą rzeczy jest zatem oderwana od rzeczywistości, a założenia fikcyjne.

Za nierzetelne są uznane przez firmę Ecoriver także ustalenia i wnioski 'eksperta' dotyczące: możliwości technologicznych zakładu w zakresie wielkości przetwarzanych odpadów; celu i możliwości wykorzystania tej instalacji i jakości produktów procesu biologicznego, która rzekomo miałaby nie odpowiadać wymaganiom (...)“ – napisano w komunikacie Ecoriver.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama