GN 43/2020 Archiwum

Starość nie radość

Województwo mazowieckie potrzebuje wielu zmian w opiece zdrowotnej nad seniorami. Oddziału geriatrycznego nie ma na całym Mazowszu.

Co jakiś czas prowadzone są różne kampanie skierowane do seniorów. Ich celem jest przede wszystkim zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych oraz ochrona ich interesów konsumenckich. Niedawno w Starej Białej odbyło się spotkanie z seniorami, które zorganizowała płocka Komenda Miejska Policji. Funkcjonariusze omawiali zagrożenia, na jakie narażeni są ludzie starsi, i opowiadali o autentycznych zdarzeniach, do których doszło na terenie działania KM Policji w Płocku. Seniorzy również podawali przykłady, z jakimi sami w przeszłości się spotkali. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Urząd Wojewódzki, o wiele większym problemem jest odpowiednia opieka zdrowotna nad seniorami. Raport „Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009–2011” pokazuje, że w najbliższej perspektywie system opieki nad osobami starszymi wymaga wielu działań dostosowawczych. Społeczeństwo starzeje się, a w Mazowieckiem odsetek osób w wieku 65 lat i więcej jest najwyższy. – W ramach więzi międzypokoleniowych osobami starszymi opiekuje się przede wszystkim rodzina. Dopiero gdy tego wsparcia nie ma, powinno wkraczać państwo – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, omawiając raport. Zdaniem autorów analizy – złożoność spraw i problemów dotycząca seniorów powoduje konieczność współpracy wielu podmiotów i instytucji publicznych oraz niepublicznych. Są wśród nich: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, uczelnie, szkoły, policja, samorządy, organizacje społeczne i organizacje pozarządowe. Według danych GUS Polska ma jeden z najniższych wśród państw europejskich wskaźnik łóżek geriatrycznych na liczbę mieszkańców – 9 na 100 tys. ludności.

Na Mazowszu potrzeba minimum 800 geriatrów, a w 2011 roku pracowało u nas zaledwie 16 lekarzy geriatrów. Wojewoda mazowiecki zapowiedział już, że wystąpi do odpowiednich organów o utworzenie i rozwój w woj. mazowieckim poradni i oddziałów geriatrycznych oraz psychogeriatrycznych. Do Ministerstwa Zdrowia ma skierować listę usprawnień ochrony zdrowia seniorów poprzez m.in. tworzenie zespołów opieki nad chorymi powyżej 65. roku życia oraz uruchomienie dziennych oddziałów szpitalnych realizujących krótkotrwałą diagnostykę. – W przypadku 77 gmin z woj. mazowieckiego, które nie świadczą swoim mieszkańcom usług opiekuńczych, wojewoda wystąpi o zorganizowanie tego typu pomocy – poinformowała Ivetta Biały, rzecznik wojewody Kozłowskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama