GN 43/2020 Archiwum

I anioł tam siedzi…

Cyfryzacja. W społeczeństwie cyfrowym odnajdują się przede wszystkim ludzie młodzi. Starszym jest trudniej. Jak przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu i marginalizacji seniorów?

Może imponować tempo rozwoju nowoczesnych technologii, ale niewielu zastanawia się nad tym, że tak gwałtowny postęp wyklucza dziś tych, którzy np. nie korzystają z internetu czy nie potrafią posługiwać się komputerem. Jak wykazują rządowe prognozy, w perspektywie najbliższych 20 lat nastąpi gwałtowny proces starzenia się ludności. Emeryci to grupa najmniej aktywna społecznie, o niewystarczających kompetencjach cyfrowych. A to powoduje, że seniorzy mają coraz większe kłopoty w codziennym życiu. Nie potrafią korzystać z cyfrowego telewizora, komputera, internetu. Znają tylko podstawowe funkcje telefonu komórkowego, nie skorzystają z biletomatu w autobusie. Wykluczenie cyfrowe to problem, który dotyka prawie 90 proc. seniorów.

Skazani na izolację?

– Wykluczenie cyfrowe osób starszych objawia się na dwóch płaszczyznach: pierwsza dotyczy braku dostępu do internetu i sprzętu umożliwiającego korzystanie z tego medium. Druga to brak umiejętności korzystania, kompetencji cyfrowych – mówi dr Roland Łukasiewicz, socjolog z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Jak tłumaczy, osoby w wieku 50 lat i więcej rzadziej mają dostęp do sieci oraz w mniejszej skali posiadają sprzęt do tego przystosowany. Różnice pomiędzy osobami korzystającymi z internetu i tymi, którzy z niego nie korzystają, są najistotniejsze w kategorii wieku i wykształcenia. W przedziale wiekowym 16–24 lat z internetu korzysta 93 proc. osób. W grupie ludzi powyżej 65 lat – tylko 11 procent. Zdaniem socjologa, komputery i internet dają ogromne możliwości tym, którzy potrafią z tych technologii odpowiednio korzystać. Mogą też prowadzić do społecznego, a także ekonomicznego wykluczenia osób, które nie mogą lub nie potrafią ich obsługiwać. – Seniorom jest bardzo trudno odnaleźć się w dość szybko zmieniającej się rzeczywistości. A korzystanie z komputerów podłączonych do sieci jest dziś nie tylko wygodne, ale istotnie wpływa na stopień uczestnictwa w życiu społecznym. Wykluczenie cyfrowe seniorów w coraz większym stopniu powoduje odizolowanie od szerszego kontekstu społecznego i uczestnictwa w pełni w jego zmianach. Tak postępujący rozwój może doprowadzić do problemów dziś jeszcze nie tak istotnych, jak pobór emerytury i renty, zakupy, korzystanie z bibliotek, przychodni itp. – wylicza socjolog.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama