Nowy numer 3/2021 Archiwum

Biskup Piotr Libera zwołuje synod

"Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość" - będzie hasłem nowego synodu płockiego. Duchowni i świeccy będą się zastanawiali nad perspektywami stojącymi przed wiarą i Kościołem na północnym Mazowszu.

Bp Piotr Libera zwołał 43. synod płocki   Bp Piotr Libera zwołał 43. synod płocki
Agnieszka Kocznur/GN
Dekret biskupa płockiego został ogłoszony 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W niedzielę, 16 września odczytano go we wszystkich kościołach diecezji płockiej. Oto jego treść:

Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego w trosce o dobro duchowe wiernych, kierując się potrzebami Diecezji, w celu wytyczenia głównych linii działalności duszpasterskiej dostosowanej do wymogów nowej ewangelizacji, ujednolicenia sprawowania obrzędów liturgicznych oraz ustanowienia kościelnego prawa partykularnego, z zachowaniem norm Kodeksu Prawa Kanonicznego i zaleceń Stolicy Apostolskiej; niniejszym dekretem, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej (kan. 461 § 1 KPK) zwołuję XLIII Synod Diecezji Płockiej i wyznaczam na jego uroczyste rozpoczęcie dzień 14 października 2012 r. Jego hasłem będą słowa Benedykta XVI „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.

„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu" (kan. 460 KPK). Jest zgromadzeniem, na którym Pasterz Kościoła wypełnia w sposób uroczysty swój urząd i posługę duszpasterską w powierzonej mu owczarni (por. Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores, n. 168).

Członkami Synodu zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 463) oraz Instrukcji Kongregacji do Spraw Biskupów z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie przeprowadzenia synodów diecezjalnych zostaną mianowani przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i katolików świeckich Diecezji.

Osobnymi dekretami powołam Komisję Główną, Sekretariat Synodu i Komisje Synodalne, których zadaniem będzie opracowanie projektów statutów synodalnych oraz przedstawianie ich na sesjach plenarnych Synodu.

W synodalnej refleksji nad potrzebami naszego Kościoła lokalnego kierować się będziemy przesłaniem Soboru Watykańskiego II, nauczaniem papieskim oraz uchwałami II Polskiego Synodu Plenarnego.

Wszystkich Umiłowanych Diecezjan proszę o gorliwą modlitwę do Ducha Świętego o Jego światło dla dzieła XLIII Synodu Diecezji Płockiej. Swoimi modlitwami i duchowymi ofiarami wspierajcie prace Synodu. Proszę, by w dniu inauguracji Synodu na wszystkich Mszach świętych odmówić specjalną modlitwę synodalną.

Zachęcam wszystkich duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego i wiernych do aktywnego włączenia się w prace Synodu przez udział w parafialnych zespołach synodalnych.

Uczestników Synodu i jego prace polecam wstawiennictwu Maryi Matki Kościoła, Patronów Diecezji - św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Stanisława Kostki oraz naszych błogosławionych biskupów męczenników – bł. abp. A.J. Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego. Wszystkim życzę światła Ducha Świętego i zapewniam o mojej modlitwie.

†Piotr Libera

Biskup Płocki

Kanclerz

ks. Mirosław Milewski

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama