Kuria diecezjalna

publikacja 06.05.2011 15:12

ul. Tumska 3, 09-402 Płock tel. (24) 268 04 51

e-mail: kuria@diecezjaplocka.pl

www.diecezjaplocka.pl

rzecznik: rzecznik@diecezjaplocka.pl

Godziny urzędowania: 8.30 -14.00

Wydział Administracyjny

Kanclerz Kurii: ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski

Telefon: (24) 268 04 51

 

Wydział Ekonomiczny

Ekonom diecezjalny: ks. kan. mgr Roman Bagiński

Telefon: (24) 266 49 08

 

Wydział Duszpasterski

Dyrektor: ks. kan. dr Jarosław Kamiński

Telefon: (24) 268 04 55

www.duszpasterski.pl

e-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl

 

Wydział do spraw Rodzin

P.o. dyrektora: ks. dr Wojciech Kućko

Telefon: (24) 268 04 56

www.plockierodziny.pl

e-mail:rodzina@diecezjaplocka.pl

 

Wydział Katechetyczny

Dyrektor: ks. kan. dr Marek Wilczewski

Telefon: (24) 268 04 61

www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl

e-mail: katechetyczny@diecezjaplocka.pl

 

Wydział do spraw Nowej Ewangelizacji

Dyrektor: dr Iwona Zielonka

Telefon: 502-215-386

e-mail: iwona.zielonka@diecezjaplocka.pl

 

Wydział Budownictwa i Sztuki Sakralnej

Dyrektor: ks. kan. Ryszard Paradowski

Telefon: (24) 268 04 60

 

Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Płockiej

Dyrektor: ks. Bogdan Zalewski

Telefon: 602 553 777

 

Sąd Biskupi Płocki

Oficjał Sądu: ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski

Telefon: (24) 268 04 49

e-mail: trybunal.plocki@poczta.onet.pl