Nowi proboszczowie i administratorzy parafii

ks. Włodzimierz Piętka ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 13.05.2022 12:14

W 11 parafiach na początku wakacji nastąpi zmiana księży proboszczów i administratorów.

Opactwo Pobenedyktyńskie (siedziba Kurii Diecezjalnej Płockiej), w głębi bazylika katedralna w Płocku. Opactwo Pobenedyktyńskie (siedziba Kurii Diecezjalnej Płockiej), w głębi bazylika katedralna w Płocku.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Jedne z największych parafii w diecezji: pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku i św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, otrzymają wkrótce nowych proboszczów. Odchodzą bowiem na emeryturę ich dotychczasowi, wieloletni duszpasterze - księża, którzy te parafie tworzyli i byli budowniczymi wielkich kościołów.

Spośród dziewięciu nowych proboszczów, większość przyjmuje swoją funkcję w 21. roku kapłaństwa, dwóch duchownych pracowało wcześniej w instytucjach centralnych diecezji, większość ma za sobą wieloletnie doświadczenie posługi duszpasterskiej jako wikariusze.

Zmiany personalne wśród proboszczów są spowodowane przejściem na emeryturę dziewięciu duchownych. Posługiwali oni w: Ciechanowie, Goleszynie, Płocku, Dobrzyniu n. Wisłą, Zagrobie, Glinojecku, Łętowie, Syberii i Tłuchowie.

Dekrety nominacyjne nowych proboszczów i administratorów parafii wejdą w życie 1 lipca 2022 r.

Nominacje proboszczowskie:
Ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, Oficjał Sądu Biskupiego Płockiego, z dniem 1 lipca 2022 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. Zachowuje urząd Oficjała Sądu Biskupiego Płockiego.
Ks. Adam Brzeziński, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Chamsku, z dniem 1 lipca 2022 r., mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie.
Ks. Andrzej Bytner, proboszcz par. pw. św. Antoniego w Trąbinie, z dniem 1 lipca 2022 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.
Ks. kan. dr Jarosław Kwiatkowski, pracownik Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 1 lipca 2022 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie.

Nominacje na administratorów:
Ks. dr Grzegorz Adamiak, wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, z dniem 1 lipca 2022 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Antoniego w Trąbinie.
Ks. dr Artur Janicki, posługujący duszpastersko w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, z dniem 1 lipca 2022 r.,mianowany administratorem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą.
Ks. Adam Ners, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu, duszpasterz w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie Czubakach, z dniem 1 lipca 2022 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Wojciecha w Zagrobie.
Ks. dr Rafał Pabich, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, z dniem 1 lipca 2022 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku
Ks. Sebastian Pakulski, wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, z dniem 1 lipca 2022 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Floriana w Chamsku.
Ks. Dariusz Pargulski, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni, z dniem 1 lipca 2022 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Józefa w Syberii.
Ks. Robert Piątkowski, wikariusz parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach, z dniem 1 lipca 2022 r., mianowany administratorem parafii pw. św. Mateusza w Goleszynie.

Przejścia na emeryturę:
Ks. prał. Jan Dzieniszewski, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, z dniem 30 czerwca 2022 r., przechodzi na emeryturę.
Ks. Roman Godlewski, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Goleszynie, z dniem 30 czerwca 2022 r., przechodzi na emeryturę.
Ks. prał. Stanisław Kaźmierczak, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, z dniem 30 czerwca 2022 r., przechodzi na emeryturę.
Ks. kan. Henryk Lewandowski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą, z dniem 30 czerwca 2022 r., przechodzi na emeryturę.
Ks. Wiesław Piątek, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Zagrobie, z dniem 30 czerwca 2022 r., przechodzi na emeryturę.
Ks. kan. Adam Staniszewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, z dniem 30 czerwca 2022 r., przechodzi na emeryturę.
Ks. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie, z dniem 30 czerwca 2022 r., przechodzi na emeryturę.
Ks. Ireneusz Sztankowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Syberii, z dniem 30 czerwca 2022 r., przechodzi na emeryturę.
Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, z dniem 30 czerwca 2022 r., przechodzi na emeryturę.