Zapomniani, o których jednak warto pamiętać

wp

|

Gość Płocki 4/2022

publikacja 27.01.2022 00:00

Ukazał się nowy tom opracowywanej przez ks. prof. Michała M. Grzybowskiego serii „Duchowieństwo diecezji płockiej”.

ks. Michał Marian Grzybowski Duchowieństwo  diecezji płockiej.  Tom 8. Płock 2021 ss. 222 ks. Michał Marian Grzybowski Duchowieństwo diecezji płockiej. Tom 8. Płock 2021 ss. 222

Ósma część zawiera 354 hasła: biogramy kapłanów pracujących w diecezji płockiej od 1600 r. oraz biogramy księży zmarłych niedawno. Opracowano je na podstawie badań i kwerend przeprowadzonych w zbiorach Archiwum Diecezjalnego.

Ze względu na odległe czasy i skąpe materiały źródłowe noty o niektórych duchownych są lakoniczne, ale też wymowne, gdy towarzyszy im np. notatka: „był promotorem Różańca”, „po zakonnemu żyje”, „żyje w ubóstwie, nie mając skąd żyć i zachowuje się podług stanu swego”. Przypomniana jest m.in. postać ks. Stanisława Garwackiego (ok. 1580−1634), proboszcza w Wyszkowie, który, jak pisze ks. prof. Grzybowski, „był typowym prałatem epoki odrodzenia katolickiego, cechował się dużą pobożnością, stworzył szereg fundacji w Krakowie, Piotrowinie i Płocku. Stworzył fundację stypendialną dla studentów Uniwersytetu Krakowskiego, znanej pod nazwą »Bursa Garvasciana«. Miała ona 24 miejsca dla młodzieży szlacheckiej z województwa płockiego”. O zasługach tego duchownego przypomina m.in. tablica nagrobna w katedrze wawelskiej.

Seria „Duchowieństwo diecezji płockiej” wydawana jest od 2007 roku, a jej celem jest przedstawienie wszystkich członków prezbiterium płockiego od zakończenia soboru trydenckiego do czasów współczesnych. Autor na podstawie własnych badań i poszukiwań opracował już 2807 życiorysów biskupów i kapłanów.