Rozmowa od serca

Agnieszka Małecka

|

Gość Płocki 4/2022

publikacja 27.01.2022 00:00

Różne perspektywy i doświadczenia uczestniczek pozwoliły na sformułowanie ciekawych postulatów.

− Potrzeba takiej formacji i spotkań wzmacniających naszą tożsamość − zauważa Iwona Zielonka, która m.in. w 2016 r. organizowała cykl „wySPA Kobiet” (na zdjęciu). − Potrzeba takiej formacji i spotkań wzmacniających naszą tożsamość − zauważa Iwona Zielonka, która m.in. w 2016 r. organizowała cykl „wySPA Kobiet” (na zdjęciu).
agnieszka małecka /Foto Gość

Idea spotkania w takim gronie powstała spontanicznie, ale jest uzasadniona, bo, jak zauważył biskup płocki, „większość naszych diecezjan to kobiety, więc trudno sobie wyobrazić, żeby zabrakło takiej rozmowy synodalnej”. Jednak argumentem „za” była nie tylko liczebna przewaga kobiet w Kościele, również realnie w świątyniach, ale przede wszystkim to, co mogą one wnieść w życie swoich parafii.

− Mówcie swobodnie, szczerze o tym, co was cieszy, ale i niepokoi. Wiemy przecież, że Kościół przechodzi trudny czas nie tylko u nas, w Polsce − zachęcał zgromadzone na spotkaniu panie bp Piotr, prosząc jednocześnie, by nie był to „koncert życzeń”, ale raczej próba dzielenia się tym, co każda z kobiet może wnieść i co sama może zmienić w swojej rodzinie, w parafii.

I rzeczywiście – ta rozmowa synodalna, odbywająca się w płockim MCEW „Studnia”, przebiegała właśnie w takiej swobodnej atmosferze, nie tracąc nic z wartości merytorycznej. Kilkanaście uczestniczek różnego wieku i zawodów, z kilku ośrodków w diecezji, w różny sposób zaangażowanych w życie Kościoła, przedstawiało zarówno swoje obserwacje, jak i postulaty. Wśród nich była potrzeba kierownictwa duchowego kobiet, prowadzonego również przez przygotowane do tego panie, organizacji rekolekcji stricte dla kobiet, czego brakuje w płockiej diecezji, konieczność stworzenia jakichś propozycji w przestrzeni parafii, szczególnie tych mniejszych, w których często jedyną ofertą duszpasterską dla pań jest kółko różańcowe, skądinąd cenne duchowo i pod względem psychologicznym. Jedna z uczestniczek wskazała na palącą konieczność tworzenia poradni rodzinnych, nawet na poziomie parafialnym, i ożywienia duszpasterstwa rodzin, bo „zdrowe rodziny doprowadzą do kościoła dzieci i mężczyzn, których zawsze było mniej”. Ważne też, jak podkreślano podczas tego spotkania, by Kościół był wyczulony na potrzeby duchowe ludzi, szczególnie młodego pokolenia kobiet, szukających rozwoju duchowego, ale poprzez sięganie do niebezpiecznych form duchowości jak joga czy medytacja transcendentalna.

− Moje postulaty dotyczą m.in. potrzeby formacji kapłanów w zakresie współpracy ze świeckimi oraz wzmocnienia biskupów, którzy są najbardziej zaniedbaną grupą, to znaczy taką, od której się tylko wymaga, ale się o nią nie troszczy − zauważyła dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji w płockiej kurii, która koordynowała to spotkanie.