Pomoc od św. Józefa

Ilona Krawczyk-Krajczyńska

|

Gość Płocki 4/2022

publikacja 27.01.2022 00:00

CPP Metanoia od stycznia angażuje się w odpowiadanie na potrzeby osób, które doświadczyły przemocy, wykorzystania seksualnego lub psychicznego ze strony ludzi sprawujących funkcje wychowawcze, edukacyjne czy duszpasterskie w Kościele.

Centrum niesie wsparcie w kryzysowych sytuacjach od blisko 2 lat. Centrum niesie wsparcie w kryzysowych sytuacjach od blisko 2 lat.
Ilona Krawczyk-Krajczyńska /Foto Gość

Punkt Konsultacyjny działa w ciechanowskiej filii Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”, przy ul. ks. Ściegiennego 18. Powstał we współpracy z Fundacją Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc świadczą m.in. psycholog, pedagog i inni specjaliści, kompetentni w udzielaniu wsparcia osobom, które doświadczyły przemocy, wykorzystywania seksualnego czy psychicznego ze strony osób sprawujących różne funkcje w Kościele.

Dyżury stacjonarne w Ciechanowie odbywają się w każdy piątek od godz. 17 do 20. Także w piątki, w tych samych godzinach, specjaliści pełnią dyżur telefoniczny pod numerem: 514 614 946.

Jest to czwarte w kraju miejsce, gdzie pokrzywdzeni mogą otrzymać wszechstronną, nieodpłatną pomoc.

− Nie po raz pierwszy współpracujemy z Fundacją Świętego Józefa, ale po raz pierwszy na tak dużą skalę, bo nasi specjaliści pozostają do dyspozycji osób także z innych diecezji. Celem tego punktu nie jest tylko pomoc pokrzywdzonym, ale również profilaktyka. Będziemy realizować szkolenia, m.in. dla pracowników domów dziecka czy kadry nauczycielskiej ze szkół, aby uczyć rozpoznawania i reagowania w tak trudnych i delikatnych zdarzeniach jak wykorzystywanie seksualne nieletnich. Nasza pomoc skierowana jest zarówno do osób, które doświadczyły krzywdy, jak i do ich rodziców czy opiekunów − opowiada ks. Maciej Szostak, duszpasterz wspomagający niepełnoletnie ofiary nadużyć seksualnych i koordynator Fundacji Świętego Józefa w diecezji płockiej.

Kapłan zapewnia, że podczas cotygodniowego dyżuru w Ciechanowie osoby pokrzywdzone zostaną wysłuchane, otoczone potrzebną opieką i asystą w dalszym działaniu. − Specjaliści opowiedzą o prawach osób zranionych, o procedurach, możliwych formach wsparcia. Pomogą w nawiązaniu kontaktu z delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży w odpowiedniej diecezji i pokierują dalszymi działaniami prawnymi, jeśli taka będzie wola osoby pokrzywdzonej − dodaje ks. Szostak.