Ekumenia w Płocku: z Ewangelią w dłoni i skruchą w sercu

ks. Włodzimierz Piętka ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 19.01.2022 11:25

W kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku zainaugurowano Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

We Mszy św., której przewodniczył biskup Mirosław Milewski, uczestniczyli ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku i ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku - kaznodzieja w pierwszym dniu tygodnia ekumenicznego. We Mszy św., której przewodniczył biskup Mirosław Milewski, uczestniczyli ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku i ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku - kaznodzieja w pierwszym dniu tygodnia ekumenicznego.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela od ponad 30 lat otwiera doroczną ekumeniczną pielgrzymkę przez Płock. Kościół ten przez swą historię i ludzi, którzy w nim się modlą: parafian, kleryków i księży profesorów, członków Klubu Inteligencji Katolickiej, ale także mariawitów, jest miejscem drogim dla płockiej ekumenii.

Mszy św. na rozpoczęcie tego tygodnia przewodniczył biskup Mirosław Milewski. - Z racji sytuacji zdrowotnej jest nas mniej niż zazwyczaj. I choć nasza dzisiejsza wspólnota modlitewna jest bardzo kameralna, to jednak nasze serca pełne są Bożej miłości i wdzięczności za dar tego spotkania – mówił w czasie Mszy św. ks. biskup.

W kazaniu ks. Szymon Czembor, pastor ewangelickiej wspólnoty w Płocku, nawiązał do ewangelicznej perykopy, w której Jezus w Wieczerniku zapowiada zesłanie Ducha Świętego, aby pouczyć świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie (J 16, 7-14). – Ta Ewangelia przypomina nam o istotnych artykułach naszego wyznania wiary i o tym, że najpierw powinniśmy pamiętać o naszej grzeszności, bo dopiero wtedy ukaże się dla nas pełny sens Dobrej Nowiny. I podobnie jak Jezus stopniowo objawiał swym uczniom prawdy Boże, tak samo i my wciąż jesteśmy w drodze, i wciąż poznajemy, i na nowo rozumiemy, czym jest prawdziwa wiara w Boga. Czyż nie powinniśmy przypominać apostoła Pawła, który na początku swej drogi wiary w Chrystusa pod Damaszkiem przeżył nawrócenie? I my podobnie, jesteśmy na początku tej duchowej przygody z Bogiem i ludźmi – mówił w homilii ks. Czembor.

Ks. biskup na zakończenie liturgii odwołał się do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. - Chrystus świeci jak latarnia morska, prowadzi nas swoim światłem i oświetla ciemność, która oddziela nas od siebie. Dzięki temu światłu, w tym kruchym i niepewnym świecie, widzimy rzeczywistość wyraźniej i możemy dawać świadectwo Bożego działania w naszych wspólnotach – powiedział biskup Milewski.