Ewangelia dobrze pomyślana

ik

|

Gość Płocki 3/2022

publikacja 20.01.2022 00:00

Przekład Pisma Świętego dedykowany dzieciom, który wydała Fundacja Nasza Winnica, doczekał się ukraińskiego przedruku.

Książka zapoczątkowała cykl Biblia Pierwszego Kontaktu, który przed najmłodszymi będzie odkrywał słowo Boże. Przekład to także propozycja dla tych osób zza wschodniej granicy, które żyją i pracują w Polsce. Książka zapoczątkowała cykl Biblia Pierwszego Kontaktu, który przed najmłodszymi będzie odkrywał słowo Boże. Przekład to także propozycja dla tych osób zza wschodniej granicy, które żyją i pracują w Polsce.

Pauliści ze Lwowa uznali, że jest to rzecz dobrze pomyślana, dobrze zrobiona i przetłumaczyli tekst, wydając ją u siebie. Cieszę się, bo to duże wyróżnienie dla naszej pracy – mówi ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz i założyciel fundacji w Winnicy k. Nasielska.

„Dobra Nowina dla dzieci” to wypisy z czterech Ewangelii. Razem 38 fragmentów, pokazujących w zarysie, ale całościowo, życie i nauczanie Chrystusa w tłumaczeniu ks. Maciejewskiego i Chryzostoma Pamiętnego.

− Nasz egzemplarz wyróżnia się przekładem. Gdzie tylko było to możliwe, zastosowaliśmy proste terminy zrozumiałe dla dzieci z klas I−III. Jak w każdym tekście Pisma Świętego potrzebne były wyjaśnienia, ale zamiast stosować przypisy, które dla najmłodczych są kłopotliwe, wszystko wytłumaczyliśmy we wstępie do poszczególnych fragmentów – opowiada autor.

W praktyce przekład powstał na podstawie dosłownego tłumaczenia, opatrzonego aparatem krytycznym zamieszczonym w Ewangelicznym Przekładzie Interlinearnym Biblii. W książce znalazło się też miejsce na przybliżenie dzieciom sigli biblijnych i czasów, w jakich żył Jezus (kontekst kulturowy, zwyczaje religijne, język).

– Książka powinna trafić do każdego dziecka, które właśnie nauczyło się czytać, a jego rodzice chcą, aby rozpoczęło swoją własną przygodę z Pismem Świętym. Już nie rymowanki, parafrazy, opowiadania, ale prawdziwy tekst Pisma, podany adekwatnie do intelektualnych możliwości dziecka – opowiada ks. Maciejewski.

Wcześniej ukraińskiego tłumaczenia doczekały się „Cztery kroki do miłości”, książka, w której ks. Maciejewski opisuje proces budowania relacji z Bogiem, wprowadza w lekturę Biblii, pokazuje prawdziwe znaczenie sakramentów.