Najwyższy czas zawalczyć o młodych

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 1/2022

publikacja 06.01.2022 00:00

Czy przez trwający synod Kościół diecezjalny zbliży się do ludzi, wydatniej pomoże rodzinom i uwierzy mu młodzież? – oto kilka ważnych pytań na początek 2022 roku.

W agendzie spotkań i rozmów jednym z zasadniczych tematów jest zagadnienie wiary młodego pokolenia. W agendzie spotkań i rozmów jednym z zasadniczych tematów jest zagadnienie wiary młodego pokolenia.
Archiwum „Gościa Płockiego”

Priorytetem pracy duszpasterskiej na czas pandemii i kulturowego przesilenia są z pewnością młodzi i rodzina. W ich głos Kościół powinien się szczególnie wsłuchać. Do tego zachęca też droga synodalna, która ma być „konstruktywną i pozytywną odpowiedzią na to, co przeżywają wierzący i świat wokół nas, także na krytyki, różne zarzuty i pokusy, ale też na wewnętrzny kryzys wiary, który nie omija i kościelnych środowisk” – mówił biskup Libera, otwierając 7 listopada 2021 r. diecezjalny etap synodu. Jednak czas synodalnych spotkań jest krótki, potrwa zaledwie do marca br., i nie wiadomo, czy dobrze zostanie wykorzystany przez księży i świeckich, zwłaszcza w parafiach i wspólnotach.

W Kościele do czerwca trwa również Rok Rodziny „Amoris laetitia”. Na ten czas kurialny wydział ds. rodzin planuje spotkania formacyjne, dni modlitw za osoby różnych stanów, Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku czy pielgrzymkę do relikwii św. Joanny Beretty Molli w Płocku-Imielnicy.

Wydarzeniem ogólnopolskim, które odbędzie się w Płocku, jest Olimpiada Teologii Katolickiej zaplanowana na 31 marca i 1 kwietnia. – Jej hasłem będą słowa „Oblicza miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Do miasta przyjedzie 120 finalistów ze wszystkich polskich diecezji. Oprócz intelektualnych zmagań chcemy im zaproponować zwiedzanie charakterystycznych miejsc naszego miasta, koncert i modlitwę w sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz w katedrze – mówi ks. Grzegorz Zakrzewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii.

Jest nadzieja, że odkładany od dwóch lat z powodu koronawirusa diecezjalny Sacrosong będzie się mógł wreszcie odbyć w czerwcu w Nasielsku.

Pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Duszpasterskiego płockiej kurii ks. Marcin Sadowski widzi przede wszystkim potrzebę pogłębionej formacji katolików świeckich, angażujących się w życie Kościoła. A ponieważ niepokoi fenomen odpływającej z kościołów młodzieży, chciałby proponować kandydatom do bierzmowania, aby korzystali z weekendowych rekolekcji. – Już to proponowałem na spotkaniach Diecezjalnej Rady Młodzieżowej, aby młodzi ewangelizowali młodych, aby zaangażowani w oazę, KSM, Wojsko Gedeona czy Laboratorium Wiary wraz z księdzem prowadzili takie rekolekcje. A jeśli uda się nam w podobnym duchu przygotować pielgrzymkę do Rostkowa, to mam nadzieję, że z fantazją i wyobraźnią młodych o wiele głębiej uda się nam zarzucić sieci Ewangelii w serca ich rówieśników – mówi ks. Sadowski.

Inne grupy świeckich, których formację chcą kontynuować wydziały duszpasterski i do spraw nowej ewangelizacji, to parafialne rady duszpasterskie oraz sołtysi i koła gospodyń wiejskich.

W planach Diecezjalnego Duszpasterstwa Służby Zdrowia jest peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej. Za zgodą biskupa Piotra Libery od 11 lutego relikwie tej błogosławionej pielęgniarki będą peregrynowały w szpitalach, hospicjach, zakładach opieki leczniczej i domach pomocy społecznej na terenie diecezji płockiej.

Wydarzenia 2022 r. w regionie z pewnością będą się koncentrowały wokół ważnych jubileuszy oraz postaci historycznych, których rocznica urodzin czy śmierci w tym czasie przypada. Warto przypomnieć, że w tym roku mija 600 lat od nadania przez króla Władysława Jagiełłę przywileju czerwińskiego polskiej szlachcie, zaś Sejm RP ogłosił patronem roku m.in. związaną z Ciechanowem Marię Konopnicką, której 180. rocznica urodzin przypada w maju. Uchwalono również, że będzie to Rok Polskiego Romantyzmu z racji przypadającej 200. rocznicy opublikowania w Wilnie dzieła „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Moment ten uważa się za początek polskiego romantyzmu. Z pewnością tematykę tę chętnie podejmie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i wiele innych ośrodków kultury w regionie.