Cieszą oko i serce

ks. Włodzimierz Piętka, Ilona Krawczyk- -Krajczyńska

|

Gość Płocki 50/2021

publikacja 16.12.2021 00:00

Odnowiona kopuła katedralna w Płocku czy ołtarz po renowacji w Sarbiewie to niektóre z ważnych remontów przeprowadzonych w kościołach diecezji w mijającym roku.

Płocka katedra na Wzgórzu Tumskim wyróżnia się świeżością i blaskiem nowego pokrycia dachowego. Płocka katedra na Wzgórzu Tumskim wyróżnia się świeżością i blaskiem nowego pokrycia dachowego.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Zjednej strony to konserwacja cennych zabytków, a z drugiej ich dostosowanie, aby wnętrza sakralne nie tylko zadziwiały swym pięknem, ale także służyły wspólnotom w nich się modlącym. W tym celu przeprowadza się termomodernizację i wprowadza ekologiczny sposób ogrzewania kościołów i budynków parafialnych. Pozwala to, dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz własnemu wkładowi tychże parafii, nawet niewielkim wiejskim wspólnotom na nowoczesne rozwiązania.

Renesansowa, ale jak nowa

Największa z dotychczasowych dotacji, przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont płockiej katedry, dotyczyła remontu kopuły i dachu nad prezbiterium i transeptem świątyni. Prace prowadzone na wysokości 40 m, na rusztowaniu okalającym kopułę, wyglądały spektakularnie, ale były przede wszystkim żmudne i kosztowne (pochłonęły 1,75 mln zł). – Wymieniono częściowo deskowanie, położono nową blachę miedzianą, ale również zabezpieczono deski i wewnętrzną stronę blachy. Wiele czasu zabrał remont zwieńczenia kopuły, czyli jej latarni: elementy popękane wymagały konserwacji, a szyby wymiany – mówi ks. proboszcz Stefan Cegłowski. Odrestaurowano także krzyż w zwieńczeniu kopuły, gdzie znaleziono kapsułę czasu z początku XX wieku. Po jego odnowieniu umieszczono kapsułę z powrotem ze współczesnymi nam dokumentami, wśród których znalazł się egzemplarz „Gościa Niedzielnego”.

Jak podkreśla proboszcz katedry, prace będą kontynuowane w przyszłym roku, m.in. w środku kopuły oraz przy wymianie dachu nad nawą główną świątyni.

Wyczekiwana Matka Boża Śnieżna

Pod koniec września do drewnianego kościoła św. Stanisława BM w Sarbiewie powrócił ołtarz główny, który przez cztery ostatnie lata poddawany był pracom naprawczym w toruńskiej pracowni konserwatorskiej.

Neobarokowy ołtarz jest w parafii od przeszło 100 lat. Konsekrował go płocki biskup męczennik bł. Antoni Julian Nowowiejski. – Jego elementy składowe pochodzą z różnych okresów. Najstarsze są figury świętych biskupów Stanisława i Mikołaja, stojące po jego bokach, datowane na XVI–XVII w. Trzy obrazy to z kolei XVII i XVIII w., a pochodzenie samego ołtarza pozostaje zagadką – opowiada proboszcz dr Janusz Ziarko.

W centrum znajduje się obraz Matki Bożej Śnieżnej, który dawniej zasłaniany był przez obraz św. Stanisława BM – patrona kościoła. W zwieńczeniu widnieje okrągłe malowidło św. Kazimierza Królewicza. – Te obrazy są dużo starsze od ołtarza i były już bardzo zniszczone. Chociaż pobożność maryjna od lat związana jest z pobliskim Smardzewem, wizerunek Matki Bożej Śnieżnej ma szczególne znaczenie dla wiernych tej parafii. Powrócił jako pierwszy, jeszcze przed instalacją ołtarza, i parafianie na nowo odkrywali jego urok. Widziałem, że wiele osób, szczególnie starszych, nie było w stanie powstrzymać łez wzruszenia, widząc odnowioną postać Madonny – dodaje proboszcz.

Koszt remontu opiewa na kwotę ponad 300 tys. zł, z czego 200 tys. zł to dotacje z urzędu marszałkowskiego i od konserwatora zabytków. Resztę pokrywają parafianie.

Teraz na odnowienie czekają dwa ołtarze boczne z przełomu XIX i XX w., a także zabytkowa loża, w której dawniej zasiadali m.in. członkowie rodu Sarbiewskich, którym wieś zawdzięcza swoją nazwę. – Jest wyjątkowa. Sam konserwator zabytków przyznaje, że trudno spotkać tego typu lożę kolatorską. Umiejscowiona nad zakrystią, z oknem otwieranym ku prezbiterium, pamięta najmożniejszych właścicieli tych ziem. Mam nadzieję, że uda się nam zadbać o te cenne obiekty z myślą o następnych pokoleniach – opowiada proboszcz.