Gdzie życie targowało się ze śmiercią

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 47/2021

publikacja 25.11.2021 00:00

Jak wyglądało przedmieście wczesnośredniowiecznego Płocka? Dzięki ostatnim odkryciom archeologicznym w centrum miasta wiemy, gdzie w czasach Władysława Hermana znajdowały się cmentarz, osada handlowa i być może kościół św. Idziego.

Odkryta przypadkowo w czasie badań Instytutu Pamięci Narodowej w 2016 r. nekropolia dopisuje nieznaną wcześniej kartę do dziejów grodu Krzywoustego. Odkryta przypadkowo w czasie badań Instytutu Pamięci Narodowej w 2016 r. nekropolia dopisuje nieznaną wcześniej kartę do dziejów grodu Krzywoustego.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

W Muzeum Mazowieckim w Płocku zaprezentowano wyniki odkryć i badań archeologicznych, których pięć lat temu dokonano w centrum miasta. Nieopodal dawnej siedziby NKWD odkryto groby o wiele wcześniejsze, bo pochodzące sprzed 700–800 lat.

– Jest to świadectwo wczesnośredniowiecznej kultury Płocka, z czasów Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, gdy nasze miasto było stolicą państwa polskiego – mówił 18 listopada, w czasie otwarcia wystawy w Muzeum Mazowieckim, jego wicedyrektor Tomasz Kordala. Na podstawie interdyscyplinarnych badań, którym zostały poddane znalezione ludzkie szczątki, ustalono, w jakim te osoby mogły być wieku, jakiego były wzrostu, jaki był poziom ich życia, jakie prace wykonywały czy na co chorowały itp. – Wszystko na to wskazuje, że wiele z nich było ludźmi zamożnymi, cieszącymi się dobrym zdrowiem, zaś znalezione przy nich przedmioty świadczą o panujących jeszcze wtedy pewnych przejawach kultu pogańskiego – wyjaśniał Tomasz Kordala.

Dotąd nie przypuszczano, że w tym miejscu mogły w średniowieczu znajdować się cmentarz i – jak wszystko na to wskazuje – kościół, prawdopodobnie dedykowany św. Idziemu. Wiedziano wcześniej o istnieniu tej świątyni, ale wskazywano na inną jej lokalizację. Jego fundatorem był Władysław Herman, który w ten sposób chciał podziękować Bogu za narodziny syna Bolesława. Ze względu na zły stan kościół został rozebrany pod koniec XVIII wieku. – Nie natrafiliśmy jednak na ślady fundamentów tej świątyni, więc jej lokalizacja pozostaje wciąż hipotezą – uściślił T. Kordala. Oprócz cmentarza natrafiono w tym miejscu także na ślady osady targowej, która we wczesnym średniowieczu mogła tam się znajdować.