Wsparcie dla budżetów

Agnieszka Małecka

|

Gość Płocki 44/2021

publikacja 04.11.2021 00:00

Samorządy otrzymają dofinansowanie do inwestycji w ramach Polskiego Ładu. W naszym regionie jako beneficjenci przodują Płock i Mława.

Dwa z trzech wniosków dotyczących inwestycji w Płocku mają otrzymać dofinansowanie na łączną sumę 35 mln zł. 5 mln zł to dofinansowanie na przebudowę ul. Kościuszki i budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na pl. Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej.

Natomiast 30 mln zł ma być przeznaczonych na dokończenie przebudowy ul. Łukasiewicza w Płocku na odcinkach: od ul. Nowowiejskiego do ul. Tysiąclecia oraz od ul. Długiej do ul. Zglenickiego. Trzeci wniosek samorządu płockiego, który dofinansowania nie otrzymał, opiewał na ponad 90 mln zł. Był to projekt budowy nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną. Miasto Mława z rządowego programu ma otrzymać 23 mln zł.

Ta kwota zostanie przeznaczona na budowę i modernizację infrastruktury kulturalnej dla miasta, m.in. MDK i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz na wymianę oświetlenia sodowego na energooszczędne oświetlenie LED. 5 mln zł otrzyma Ciechanów na rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów. Pieniądze z programu trafią też m.in. do Przasnysza (ok. 13 mln zł), Gostynina (ponad 6,7 mln zł) i Sierpca (prawie 10 mln zł).

W ramach rządowego programu wsparcia dla samorządów w walce ze skutkami pandemii bezzwrotne mniejsze lub większe dofinansowanie trafi także do wszystkich powiatów i gmin, które złożyły wnioski, m.in. na poprawę infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, sportowej i edukacyjnej.