Co łączy Łąck z norbertankami?

wp

|

Gość Płocki 44/2021

publikacja 04.11.2021 00:00

Czy rondo w tej podpłockiej miejscowości otrzyma za patrona św. Norberta?

▼	– Naszymi działaniami chcemy zainteresować i integrować mieszkańców naszej gminy – mówi Tomasz Sierocki. ▼ – Naszymi działaniami chcemy zainteresować i integrować mieszkańców naszej gminy – mówi Tomasz Sierocki.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Ten święty biskup, który żył na przełomie wieków XI i XII, był założycielem norbertanek, a tereny dzisiejszego Łącka, Woli Łąckiej i innych miejscowości podlegały w średniowieczu pod płocki klasztor sióstr. To im właśnie – jak się okazuje – swoje początki i przywileje nadane na prawie chełmińskim zawdzięcza kilka miejscowości gminy Łąck.

Od kilku lat działa Stowarzyszenie św. Norberta, na którego czele stoi Tomasz Sierocki. Z jego inicjatywy 22 października została odprawiona Msza św. z okazji 650. rocznicy nadania praw chełmińskich dla Łącka. – Nasze początki mają rodowód norbertański, świadczy o tym nawet herb miejscowości, w której widnieją koń i dwie lilie. Chcielibyśmy, aby w nawiązaniu do tej historii także rondo w centrum Łącka było dedykowane św. Norbertowi. Taki jest nasz społeczny postulat, który zgłosiliśmy w radzie gminy – wyjaśnia Tomasz Sierocki, który jest radnym gminy Łąck.

– Sięganie do historii – czasem zamierzchłej, ale naszej, lokalnej – jest bardzo ważne dla budowania tożsamości tej ziemi i regionu. Okazuje się, że mamy piękną norbertańską tradycję i warto do niej wrócić – uważa miejscowy proboszcz ks. Daniel Kwiatkowski.