Z Bożego punktu widzenia

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 37/2021

publikacja 16.09.2021 00:00

– Szukajmy prawdy w życiu i pytajmy się o wdzięczność – zachęcał w Żurominie
bp Roman Marcinkowski.

▲	 – Boga nie oszukasz, więc i siebie nie sprowadzaj na manowce udawania – mówił hierarcha. ▲ – Boga nie oszukasz, więc i siebie nie sprowadzaj na manowce udawania – mówił hierarcha.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Z rąk Matki Bożej jest przekazany dla świata największy dar – Jezus, Prawda wcielona. Ten motyw z cudownego obrazu czczonego w żuromińskim sanktuarium wybrano jako symbol tegorocznych obchodów odpustu Narodzenia NMP, któremu przewodniczył biskup pomocniczy senior.

– Prymas Wyszyński wszystko postawił na Maryję. I my czynimy podobnie, bo jest to pewna droga do życia i świętości. W Żurominie przemierzamy ją od pokoleń, od 317 lat – mówił na początku liturgii ks. Tomasz Kadziński, proboszcz i żuromiński dziekan.
Kościół i plac przed świątynią wypełniła rzesza wiernych, w tym kilkanaście delegacji z wieńcami dożynkowymi z dekanatu żuromińskiego.


Biskup Roman Marcinkowski zachęcał w kazaniu do spojrzenia na własne życie w szerszej perspektywie, z Bożego punktu widzenia, w prawdzie i z wdzięcznością. Przestrzegał przed fałszem, relatywizmem i dwulicowością, „gdy zależnie od miejsca, okoliczności czy korzyści, człowiek obiera taką czy inną postawę oraz inny system wartości”. – Pytaj się samego siebie: czy miara dobra jest we mnie większa od zła, gniewu i głupoty...? – mówił biskup w kazaniu.