Lipowiec Kościelny. Gdzie Ewangelia staje się niebem

ks. Włodzimierz Piętka ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 02.08.2020 22:49

O prawdziwej odnowie Kościoła, która idzie przez spowiedź i nawrócenie serca mówił biskup płocki w Lipowcu Kościelnym.

Biskup Piotr Libera dokonał poświęcenia odnowionych ołtarzy, stacji drogi krzyżowej i malatury kościoła. Biskup Piotr Libera dokonał poświęcenia odnowionych ołtarzy, stacji drogi krzyżowej i malatury kościoła.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Biskup Piotr poświęcił odnowione wnętrze świątyni: stacje drogi krzyżowej, ołtarze i polichromię – przede wszystkim wielkie obrazy na sklepieniu przedstawiające: Jezusa uciszającego burzę na jeziorze, Wniebowzięcie Matki Bożej i Ducha Świętego w postaci gołębicy.

- Wykonane prace nad malaturą świątyni trwały rok. To było nie tylko duże przedsięwzięcie materialne, ale także wielka mobilizacja duchowa w parafii – mówi ks. proboszcz kan. Krzysztof Szwejkowski. W homilii biskup płocki powiedział m.in.:

Tam, gdzie ludzie mają dużo, ale nie mają Jezusa w sercu, zawsze im czegoś brakuje, zawsze jest za mało, nawet wśród największych bogactw. Tam natomiast, gdzie jest Jezus, gdzie Jezus jest pośród nas, nawet to mało, co człowiek ma, wystarcza. Wystarcza, żeby się cieszyć, po Bożemu żyć, podzielić się z innymi, darować.

Zwrócił uwagę na długą historię kolejnych lipowieckich świątyń, a zwłaszcza na troskę, aby w obecnej, ponad 200-letnie budowli znalazły się pamiątki starsze, zachowane z wcześniejszych kościołów. - Wiecie dobrze, że kolejnych świątyń w Lipowcu Kościelnym w ciągu wieków było kilka. Ale dbano tutaj także o to, dbano ofiarnie, żeby były i żeby była między nimi ciągłość. Gdy na przykład wznoszono pierwszy murowany kościół, ten, w którym teraz jesteśmy, wmurowano w jego ściany tablicę, pochodzącą z poprzedniego kościoła i upamiętniającą właściciela tutejszych dóbr - Stanisława Ciołka, pisarza królewskiego, kanonika gnieźnieńskiego, włocławskiego i płockiego. (…) Dziękuję za pięknie wymalowane ściany i odnowione obrazy na suficie. Za namalowany nowy obraz w prezbiterium, wymownie nawiązujący do dawnego, zniszczonego. Za odnowione stacje Drogi Krzyżowej. Za pozłocone ołtarze, ambonę i tabernakulum. I tyle, tyle innych rzeczy, które sprawiają, że Wasz kościół zajaśniał nowym blaskiem piękna. Dbajcie, moi drodzy, proszę, aby mimo ciężkiej pracy, mimo pandemii, nie był tylko "pięknym miejscem", "miejscem dla wybranych", ale dla wszystkich, gromadzących się jako żywa wspólnota na niedzielnej Mszy! Niech Lipowiec będzie naprawdę godny swej nazwy - "Lipowiec Kościelny"! – mówił biskup.

Dokonując poświęcenia odnowionych elementów wystroju kościoła biskup modlił się, aby odnowiona przestrzeń sakralna "wzywała wszystkich do odnowy i uświęcenia życia oraz pojednania z Bogiem". – Ucieszył mnie widok kolejek penitentów do konfesjonałów. Pamiętajcie, że nasza spowiedź jest autentyczną odnową Kościoła. To jest prawdziwy odpust, gdy łaska Boża sakramentalnie przenika do naszych serc, całkowicie gładzi winę i niesie pokój – akcentował biskup.

To była jedna z pierwszych parafialnych uroczystości z udziałem biskupa płockiego od rozpoczęcia epidemii koronawirusa.