Jak przyzwyczaić się do nowych norm?

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 23/2020

publikacja 04.06.2020 00:00

Czas najwyższy odmrozić życie duchowe... W tę niedzielę kończy się czas spowiedzi wielkanocnej, a przed nami szczególna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Czy przez ostatnie 12 tygodni epidemii zatęskniliśmy bardziej za Bogiem i wspólnotą Kościoła? Przed nami procesja Bożego Ciała w szczególnym wydaniu. Czy przez ostatnie 12 tygodni epidemii zatęskniliśmy bardziej za Bogiem i wspólnotą Kościoła? Przed nami procesja Bożego Ciała w szczególnym wydaniu.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Od tygodnia nie obowiązuje dyspensa biskupa płockiego od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Wyjątkowy i bezprecedensowy dekret ordynariusza płockiego był w mocy przez 11 tygodni. Teraz, gdy w kraju zdejmowane są kolejne obostrzenia, w tym dotyczące limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, wierni de facto mają możliwość udziału w liturgii w swoich parafialnych świątyniach.

Należy tu jednak przypomnieć o konieczności zachowania w kościołach dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa. W świetle tych samych przepisów w zgromadzeniach poza budynkami może uczestniczyć do 150 osób. Ten sam dokument biskupa Piotra Libery utrzymuje do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (jak kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.) oraz tych, które czują obawę przed zarażeniem.

– Sytuacja jest bardzo dynamiczna i zmienna, dlatego rozstrzygnięcia, które podaliśmy na koniec maja, mogą w najbliższym czasie ulec zmianie – zastrzegają urzędnicy w Kurii Diecezjalnej Płockiej. Do końca wakacji odwołane pozostają bierzmowania i wizytacje biskupie w parafiach. W związku z IV etapem łagodzenia obostrzeń pojawiły się nowe możliwości organizacji Pierwszej Komunii św. oraz odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. – Ponieważ jednak stan epidemii nie został odwołany, a szkoły nie wróciły do normalnego funkcjonowania, należy zachować daleko idącą ostrożność, kierując się przy podejmowaniu wszelkich decyzji przede wszystkim dobrem duchowym oraz bezpieczeństwem dzieci i ich rodzin – uważa ks. Marek Wilczewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego.

Z zasady tegoroczne uroczystości pierwszokomunijne są przełożone w diecezji płockiej na okres powakacyjny. Jednak na wyraźną, pisemną prośbę rodziców dzieci skierowaną do proboszcza, możliwe jest zarówno indywidualne, jak i grupowe (kilka lub kilkanaścioro dzieci, w zależności od wielkości kościoła, z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami uroczystości) przygotowanie i celebrowanie dla dzieci sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii św. w dowolnym dniu tygodnia, niekoniecznie w niedzielę. W analogiczny sposób dopuszcza się zorganizowanie uroczystości odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego. „Powrót do tradycyjnego sposobu przygotowania i przeprowadzenia uroczystości bez ograniczeń będzie możliwy po zakończeniu pandemii, otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole” – czytamy w dokumencie opublikowanym 29 maja.

– Chyba musimy się przyzwyczaić do tego, że Komunie będą odbywały się w małych grupach. Przy całej złożonej i niepewnej sytuacji epidemiologicznej, gdy te uroczystości przekładamy na później albo organizujemy je w mniejszym zakresie, mamy jednak szansę uratowania istoty tego wydarzenia i rezygnacji z tego, co było jego krzykliwą otoczką. Może nie będzie tłumu gości, przepychu prezentów, porównywania się dzieci... Daj Boże będzie bardziej wyeksponowane samo dziecko i Pan Jezus, który przychodzi do jego serca. Podobnie jest z katechezą w czasie pandemii: niezbędna jest tu relacja bezpośrednia rodzica czy katechety z dzieckiem, bo nie można prowadzić do Pana Boga za pomocą komputera – mówi ks. dyr. Wilczewski.

W najbliższym tygodniu czeka nas również „inne” Boże Ciało, bez wielkich procesji ulicami naszych parafii, ale wokół kościoła, trzykrotnie – nawiązując w ten sposób do procesji rezurekcyjnej, która w tym roku nie mogła się odbyć. Na trasie procesji, w której praktycznie weźmie udział asysta, służba liturgiczna i kapłan niosący Najświętszy Sakrament, można zbudować jeden ołtarz, przy którym trzykrotnie zatrzyma się procesja eucharystyczna. Od końca maja została przywrócona również posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji płockiej, oczywiście przy zachowaniu ostrożności i wskazań służb sanitarnych. Proboszcz każdej parafii, po roztropnym namyśle, określa aktualny zakres i sposób tej posługi.