Zmartwychwstanie w naszych domach

wp

publikacja 11.04.2020 16:30

Jak przeżywamy Święta Wielkanocne w naszych domach? Podzielmy się zdjęciami naszych domowych ołtarzyków.

Ikona Chrystusa, otwarte Pismo Święte, płonąca świeca... tak może wyglądać miejsce rodzinnej modlitwy w czasie świąt wielkanocnych. Ikona Chrystusa, otwarte Pismo Święte, płonąca świeca... tak może wyglądać miejsce rodzinnej modlitwy w czasie świąt wielkanocnych.
Agnieszka Małecka /Foto Gość

Spędzane w domach z powodu epidemii Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne sprawiają, że chrześcijańskie rodziny mają niepowtarzalną okazję, aby przeżywać liturgię domową.

Warto jednak, nie tylko śledzić liturgię tych dni w telewizji, internecie, czy radiu, ale przygotować w mieszkaniu zakątek wyłączony, jeśli to możliwe, z innych domowych zajęć. Miejsce przykryte białym obrusem, z krzyżem i świecami, otwartym Pismem Świętym, obrazem, może stać się przestrzenią ożywienia w rodzinie wiary przez wspólną modlitwę.

Jak wyglądają Wasze domowe miejsca modlitwy?

Zachęcamy naszych Czytelników do podzielenia się na naszej stronie internetowej zdjęciami Waszych świątecznych domowych ołtarzyków, przy których przeżywacie w tym roku najwspanialszą prawdę naszej wiary, że Chrystus Pan zmartwychwstał. Utworzymy specjalną galerię wielkanocnych zdjęć z naszej diecezji. Prosimy o przesyłanie zdjęć na adres: plock@gosc.pl do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie, czyli do 13 kwietnia.

Przypominamy, że przesłanie materiału jest równoznaczne ze zgodą na jego bezpłatne upublicznienie w mediach wydawanych przez Instytut Gość Media.

________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach ("My"), dostępny pod adresem e-mail: sekretariat@igomedia.pl i nr tel.: (32) 251 18 07. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: rodo@igomedia.pl. Posługujemy się danymi na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego tj. w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Państwem (co może wynikać również z formalnie wiążących nas ustaleń i współpracy). Dane przechowujemy przez okres związany z prowadzeniem ww. komunikacji lub wyczerpaniem jej celów. Odbiorcami danych są firmy obsługujące nas w ramach usług teleinformatycznych itp. W razie takiej konieczności dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Podanie danych jest konieczne ze względu na ww. cel. Brak ich podania uniemożliwi realizowanie tego celu.
Przesłanie materiału jest równoznaczne ze zgodą na jego bezpłatne upublicznienie w mediach wydawanych przez Instytut Gość Media.